Krönika: Jonas Edlund

Jonas Edlund, styrelseledamot i LRF Östergötland.
Jonas Edlund, styrelseledamot LRF Östergötland. Foto: Åke Karlsson/Lantbruksbild.

Vart är vi på väg? Inflationen, räntorna, insatsvarorna och matpriserna ökar. Kriserna och påverkan på produktion i skogs- och lantbruket blir bara större och större. Det är inte bara företaget som påverkas, utan även familjen och hela samhället.

Det började med torka som påverkade planteringar och gröda. Viltet var på nyplanteringarna och ut på åkrarna och åt av de få stråna som stack upp. Vissa planteringar och åkrar fick 100 procents skador, vilket kan göra att man måste upphöra med sitt lantbruk.

Det var inte bara svårt att få fram foder till sina djur, även det vilda letade foder. Detta tillsammans påverkar skogs- och livsmedelsproduktionen framåt i tiden.

Vad ska prioriteras i framtiden?
Hur ser ens egna möjligheter ut att överleva?
Andra plantor och grödor i det framtida klimatet, påverkar de landskapet?
Nu har vi gått in i monsunregnperioden. Är risodling framtiden?
Kanske se över sin produktion, kan jag göra något annorlunda?

Var inte rädd att ta kontakt med omsorgsgruppen, grannar eller banken för att lyfta problem. Desto tidigare man pratar om det, desto lättare är det att finna en lösning och våga tänka nytt. Du är inte ensam! Tillsammans är vi starka.

Jag vill slå ett slag för en träff den 23 september kl 10-14 ute hos mig. Det är en träff med LRF, Södra, Svenska Jägareförbundet och Jägarnas Riksförbund, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Östergötland.

Vi ska diskutera:
- Skogsskador
- Skador i lantbruket
- Förvaltning av vilt
- Viltprojekt
- Klimatförändring

För att nå samförstånd och kunna ha en framtidstro på produktion måste vi träffas och diskutera fram lösningar. Klicka på länken och boka in dagen.

Väl mött mot framtiden!