Krönika: Utbildning behövs på alla plan

Sara Thunegard, lantmästarstudent och styrelseledamot LRF Gotland.
Sara Thunegard, lantmästarstudent och styrelseledamot LRF Gotland.

MAT – något vi alla behöver för att överleva. Men ändå ses som något självklart som bara finns där i affären. Hur har vi lyckats komma hit?

Jag började Lantmästarprogrammet i Skåne i höstas med en klass på 23 (!) studenter. Branschen skriker efter folk, men inte ens hälften av platserna fylls. 

Vi behöver öka kunskapen från smått till stort. Varifrån kommer maten? Skillnaden på svenskt och importerat? Krisberedskap? Öka förståelsen! Hur gör vi det? Jo, genom utbildning förstås. 

Vad är utbildning då? Utbildning är inte bara att studera i 5 år på ett universitet. Det är allt vi lär oss, genom hela livet. För att få ett fungerande samhälle behöver vi däremot bredden av kunskap. Hur hade det varit om ingen bonde studerade vidare och alla blev kvar hemma på gården?

Våra små medborgare behöver från början lära sig att mjölken kommer från kon och inte affären. Våra vuxna medborgare behöver lära sig innebörden av svensk produktion (några också att mjölken faktiskt kommer ifrån kon…). Men även vi, vi bönder behöver utbilda oss. Det är vi som ska försörja landet med mat och det blir inte lättare med åren. Att klara av att utfodra dina djur och så ditt korn som du gjort sedan du kunde se över ratten tvivlar jag inte på. Men samhället utvecklas. Det ska protokollföras och dokumenteras. Lånen är så stora att det behövs större trovärdighet. Det krävs mer kunskap. Gårdarna blir större, företagen blir större. Du blir chef och inte bara egenföretagare. 

Det handlar inte heller bara om primärproducenten. Kompetensförsörjning behövs på alla plan. Vi behöver kunniga rådgivare som är specialiserade på det vi behöver hjälp med eller rent utav inte har tid med. Veterinärer som förstår och har erfarenhet ifrån lantbruket. Men också politiker som kommer från branschen, av branschen och kan föra en talan från verkligheten.

Vi står inför ett stort generationsskifte framöver – låt oss skapa de bästa förutsättningarna tillsammans.

Sara Thunegard
Styrelseledamot LRF Gotland
Kontakta regionstyrelsen