Kunskaps- och inspirationsdag för att lyfta tackakött

Träff om Tackakött i Hedesunda

Ett 20-tal lammproducenter från hela Gävleborg träffades på Vinnersjö gårdsslakteri i Hedesunda för att diskutera hur man kan höja tackaköttets värde och öka försäljning.

Förutom lammproducenter deltog kockar, slaktare och ull-företagare från hela länet. Det blev en intressant dag där det diskuterades hur man kan höja tackaköttets värde och öka försäljning.

Sensorikern Anette Jonsell höll en övning i smak/sensorisk med kött från två tackor av olika raser och textur. På länk var Ingela Ivansson med från Rugstorps Lantgård i Kalmar Län som berättade om en lyckad satsning de gjort kring tackakött. 

Arrangör för dagen var Länstyrelsen Gävleborg, LRF, Fåravelsföreningen och Matvärden. Dagen var en del i Gävleborgs Handlingsplan 2018-2030 för Sveriges Livsmedelsstrategi. 

Träff om Tackakött i Hedesunda