Lär dig hur du kan påverka bättre

Utbildning
Utbildningen är för förtroendevalda i LRF Öst och man får lära sig hur man både skriftligt och muntligt kan fånga intresse och påverka i större utsträckning.

Hur skriver man motioner och interpellationer? Hur lägger man fram förslag och yrkar på dem? Och hur argumenterar man övertygande för sina förslag? Studieförbundet Vuxenskolan ordnar, i samarbete med LRF Öst, en distansutbildning för förtroendevalda i LRF Öst om hur man gör sin röst hörd i sin organisation. Utbildningen, som heter Föreningsdemokrati & påverkan, innehåller praktiska exempel och tips samt ett par roliga övningar.

Utbildningen leds av Jörgen Rundgren, Rundgrens utbildning & konsult AB. Jörgen är föreläsare, konsult och utbildare inom ledarskap, retorik, sammanträdesteknik och medierelationer.

-  Man får lära sig de demokratiska verktygen som finns och hur man når fram med sitt budskap till mottagaren både skriftligt och muntligt. För att kunna argumentera på ett sådant sätt att man når fram behöver man utgå ifrån var mottagaren befinner sig just nu. Rubriker är oerhört viktigt. Man kan skriva en text som är hur bra som helst, men har man ingen bra rubrik är det stor risk att texten inte blir läst ändå, säger han.

Några särskilda förkunskaper behövs inte.

-  Man kan komma som man är. Jag utgår ifrån deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter och jag fångar upp dem under en runda i början där vi pratar om förväntningar och förkunskaper. Många som deltar har med sig en hel del kunskaper sedan tidigare och de kan vi bygga vidare på under kursen och skapa bra diskussioner, säger Jörgen.

Efter kursen kan deltagarna få med sig personliga handlingsplaner, en ”hemläxa”, att förkovra sig i. Om det finns intresse bland deltagarna för fortsättningskurser kan det bli aktuellt och man kan få feedback på sin ”hemläxa”.  

-  Jag tycker absolut att man ska ta chansen att gå den här kursen. Förutom att man lär sig hur man kan påverka så har vi väldigt roligt under processen, säger han.

Kursen är den 2 mars klockan 17.00-20.00 digitalt via zoom. 

Sista anmälningsdag är den 22 februari. Här kan du läsa mer och anmäla dig.

Här kan du läsa mer och anmäla dig. 

Frågor? Kontakta Anna Eriksson, 070-323 56 74, 0123-519 39 anna.eriksson@sv.se