Lärarstudenter från Högskolan Väst lär sig mer om lantbruk

Lärarstudenter omslag
Arbetet med att få ut lärarstudenter på gårdar i samband med sin utbildning började redan för 20 år sedan.

Som ett led i att öka barn och ungdomars kunskap om hur svenskt jord- och skogsbruk bedrivs bjöd LRF 23 maj in framtida förskolepedagoger från Högskolan Väst.

Under torsdagen 23 maj samlades cirka 40 lärarstudenter från Högskolan Väst tillsammans med representanter från LRF på Mäjens glass utanför Lidköping. Syftet med dagen var att studenterna skulle lära sig mer om hur svenskt jord- och skogsbruk fungerar för att i framtiden kunna föra vidare kunskapen till landets barn och unga.

Under dagen fick lärarstudenterna lära sig mer om bland annat grönsaksodling, hönsproduktion, grisuppfödning, nötköttsproduktion och mjölkproduktion. I samband med ovan nämnda ämnen diskuterades även kretslopp, allemansrätten, svensk märkning, antibiotika-användning med mera. 

lärarstudenter bild 2
Josefina Larsson Guttman, LRF visar ett exempel på hur antibiotika-användning skiljer sig mellan länder.

Obligatoriskt inslag för lärarstudenterna 

LRF Västs arbete med att få ut lärarstudenter på gårdar i samband med sin utbildning började redan för 20 år sedan. Idag är gårdsbesöket ett obligatoriskt inslag för lärarstudenterna på Högskolan i Väst. Förhoppningsvis kommer fler högskolor och universitet i andra delar av landet att ta efter.

Södra Vätterbygdens lokalavdelning hemmahörande i region syd författade i år motionen ”Gemensamt material för information till studenter på lärarutbildningen” på temat. Motionen diskuterades på riksförbundsstämman med stort engagemang. Vill du läsa motionen i sin helhet och ta del av riksförbundsstyrelsens yttrande kan du läsa i årets stämmobok. Du kan även se hela riksförbundstämman i efterhand.


Pontus Widell

regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28