Ledare ska vara ett föredöme

 Hans Börsvik, ledamot för LRFs Jämställdhetsakademi.
Hans Börsvik, ledamot för LRFs Jämställdhetsakademi.

"Jämställdhet är ingen fråga för kvinnor, det är en fråga för män och kvinnor. Vi vet att om vi har jämställdhet och mångfald så leder det till bättre team och bättre lönsamhet. Det är ett budskap som jag har kommunicerat i många år, i många olika sammanhang."

Det säger Hans Börsvik, som under den senaste tioårsperioden har varit engagerad i ett antal styrelseuppdrag, samt som ledamot för LRFs Jämställdhetsakademi. Han berättar att det var när han tillträde som vice VD för PwC 2005, och deltog i paneldebatter med näringslivets 125 mäktigaste kvinnor, som han på allvar insåg hur viktig jämställdhetsfrågan är för näringsliv och organisationer. 

— De flesta män är egentligen för jämställdhet, så när det gäller medvetandegörandet har vi kommit en bra bit på väg, men vi måste fortsätta att gå från ord till handling, säger han. 

Lutar sig tillbaka för tidigt 

När Hans Börsvik började driva jämställdhetsfrågorna i revisionsbranschen för 20 år sedan, skrevs alltid jämställdhet in i affärsplanen, samtidigt som han var noga med att sätta mål som gick att mäta mot.  

 — Vi ökade andelen kvinnor i styrelse och ledningsgrupp, berättar han. 

Han pekar samtidigt på att många företag lutar sig tillbaka och anser att de är jämställda när styrelse och ledningsgrupp består av ungefär lika många kvinnor som män.  

— Titta även på vilka funktioner män respektive kvinnor har. Det är vanligt med kvinnor på informations-, marknads-, HR- och hållbarhetsposterna, medan det oftare sitter män på de affärsdrivande funktionerna. I min bransch handlade det om att få in kvinnorna på positioner som ansvariga revisorer, konsulter och skattejurister, med yttersta kundansvar. 

Ledningen visar vägen 

Hans Börsvik nämner även det man inom revisonsvärlden benämner som ”tone at the top”, det vill säga ”leva som man lär”, att vara ett föredöme. Man tittar helt enkelt på hur styrelse, VD och ledning uttrycker sig och kommunicerar kring exempelvis jämställdhet. 

— Utmaningen är många gånger att få män att förstå hur viktigt det är med jämställdhet och mångfald. De ledande funktionerna i företaget måste inse att det finns en jättepotential i att bli en jämställd organisation. Men det krävs att attityder och beteenden förändras, och det är inte alltid lätt.  

Hans Börsvik är även medveten om att det antagligen är lättare att styra en ledningsgrupp i ett storbolag mot ökad jämställdhet, jämfört med ett mindre lantbruksföretag, där ägarstruktur och ansvarsfördelning påverkas av andra omständigheter. 

— Även där måste alla fördelar med jämställdhet bli synliga – ökad kompetens, ökad lönsamhet och bättre team. 

Jämställdhetsakademin – en tankesmedja 

När det gäller arbetet i Jämställdhetsakademin, ser Hans Börsvik fram emot att all den kunskap om jämställdhet inom de gröna näringarna som akademin tagit fram, ska fortsatt omsättas i praktiken. 

— Vi har grunden i en mängd rapporter och artiklar som stöd, nu ska det kokas ner ytterligare till konkreta åtgärder. Jämställdhetsakademin är idag mer av en tankesmedja och vi kommer att ta hjälp av kunniga personer, både inom de gröna näringarna och utanför – det arbetet ser jag fram emot, avslutar han.