Lönsamhet och jämställdhet går hand i hand

Malin Forsbrand, ledamot Jämställdhetsakademin och konsult i eget bolag.
Malin Forsbrand, ledamot Jämställdhetsakademin och konsult i eget bolag.

Malin Forsbrand har under hela sitt yrkesliv drivit på för att öka medvetenheten kring jämställdhet. Som rådgivare åt förbundsordförande Lars-Göran Pettersson på 00-talet var hon delaktig i att stärka arbetet för jämställdhet inom de gröna näringarna. 2009 sjösattes LRF:s Jämställdhetsakademi och sedan dess har Malin Forsbrand varit en kunnig och engagerad kraft i akademins arbete.

— Om vi inte har jämställda förutsättningar så hämmar det utvecklingen i branschen. Jag ser det som en del av allt utvecklingsarbete och med jämställdhet kommer vi så mycket längre, betonar hon. 

Hämmande förväntningar 

Bakom Malin Forsbrands engagemang finns en personlig historia av kvinnor som inspirerat och format henne. 

— Jag är präglad av starka kvinnor runt mig. Jag minns så väl hur mamma kämpade med attityder och normer. Hon arbetade som sjuksköterska och pappa var lantbrukare. Trots att hon hade sitt, upplevde hon förväntningar på att hon borde gå ut i ladugården och hjälpa till. På samma sätt fanns förväntningar på min pappa. Han var den enda pojken och skulle självklart ta över gården. Han hade gärna velat studera vidare inom de gröna näringarna, men var tvungen att finnas hemma på gården. 

Den erfarenheten har gett Malin Forsbrand en förståelse för betydelsen av att arbeta för jämställdhet och bryta ner traditionella könsroller och förväntningar. Det är också viktigt att både mäns och kvinnors erfarenheter och åsikter får plats i diskussionen om jämställdhet.  

Det finns en vilja till förändring 

— 2010 tog Jämställdhetsakademin fram rapporten Trygghet ger balans och jag fick en riktig aha-upplevelse när jag såg svaren på frågan ”Vad skulle du lägga tiden på om du fick två timmar till på dygnet”. Män svarade att de skulle lägga tiden på familjen, kvinnor svarade att de skulle vilja ha tid för sig själva och sina intressen. Det visar på stora jämställdhetsutmaningar, men också en vilja till förändring.  

En av de största utmaningarna framåt, enligt Malin, är att gå bortom mätandet och faktiskt göra det tunga lyftet för att skapa verklig förändring.  

— Vi vet hur det ser ut med ojämställdheten, nu måste vi göra själva jobbet.   

Trygghet genom lönsamhet 

Malin Forsbrand betonar att lönsamhet är nyckeln till verklig förändring inom de gröna näringarna. Hon pekar på en viktig insikt:    

— Vi vet från våra studier att många kvinnor upplever den låga lönsamheten inom lantbruket som oerhört tuff. Flera uppger att de hellre skulle vilja ha en anställning någon annanstans än vara företagare på grund av rädslan att inte få det att gå ihop. Lönsamheten måste stärkas, för att öka attraktionskraften för de gröna näringarna.  

I det sammanhanget menar hon att alla bondenära företag och organisationer kommer att spela en avgörande roll, samtidigt som Jämställdhetsakademin kan agera motor och enande kraft i det kommande arbetet.