Livsmedelsstrategi och beredskap är viktiga frågor för våra medlemmar!

Torbjörn Olsson, fullmäktige
Torbjörn Olsson, gör inlägg i stämmodebatten. Foto: Erik Forsberg.

LRF Värmland deltog med fyra personer när LRFs riksförbundsstämma gick av stapeln på Sånga Säby den 23–24 maj. Under dagarna diskuterades inkomna motioner och inriktningsbeslut togs om hur LRFs framtida folkrörelse ska se ut.

Lars Johan Lander var en av LRF Värmlands fyra fullmäktige som vi fångade i folkvimlet, är du taggad Lars Johan?

- Det är klart jag är taggad! Det är härligt med stämma och ett utmärkt tillfälle att få mingla runt och skapa nya kontakter och träffa mängder av intressanta LRF-kollegor och andra inbjudna gäster.

Den första dagen innehöll en återblick på 2022 där riksförbundsstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamheten samt att nya val gjordes till LRFs riksförbundsstyrelse och valberedning. Därefter togs inriktningsbeslut om Framtidens Folkrörelse, detta behandlades i samband med inkomna motioner på temat, där ibland motion från LRF Värmland (Värmland 1). I riksförbundsstyrelsens svar så är man positiv till resonemang och att-satser i motionerna som nu lyfts in och i det fortsatta arbetet med framtidens folkrörelse finns utrymme att fortsatt påverka och forma hur LRFs framtida folkrörelse ska formas.

Torbjörn Olsson summerar första stämmodagen

Innan fullmäktige gjorde sig redo för kvällens stämmomiddag så passade vi på att fråga Torbjörn Olsson om hur han summerar första stämmodagen?

- Den har varit bra en bra dag, inriktningsbeslutet kring organisationsförändringen och LRFs framtida folkrörelse gick i genom utan så mycket diskussioner och debatter som jag förväntade mig. Det är bra att man tar både livsmedelsstrategin och beredskapsfrågan på så stort allvar som man uttrycker, så nu är det bara upp till bevis säger Torbjörn Olsson

- Vi fick även se när Patrik Ohlsson tidigare ordförande i LRF Värmland fick sin guldnål och hyllades för sina insatser, ett digitalt besök och hälsning från jordbrukskommissionären var ett kul avslut på första dagen. Det är mycket energi för vår näring samlad här på Sånga i dagarna två, avslutar Torbjörn.

Livsmedelsstrategi och beredskap 

Agendan för dag två innehöll motionsdiskussioner samt besök och avtackningar, inför att stämman återupptogs passade vi på att ställa en fråga till Monica Thörner.

Vilken diskussion ser du blir viktig för våra LRF medlemmar i Värmland under den sista stämmodagen Monica? 

- Det är mycket som står på spel för våra medlemmar just nu. Importerad billig mat tar över, men bra mat är inte gratis. Nya lösningar för en grön omställning kostar pengar och de måste betalas i något led. Det finns en frustration över att den tidigare livsmedelsstrategin inte fått genomslag på gårdsnivå, det har blivit fler pålagor och inte färre, så diskussionerna om motionerna på temat livsmedelsstrategi och beredskap det är viktiga motioner för våra medlemmar som nu måste få genomslag på gårdarna. 

- Jag citerar Lennart Bogren från Falköpings mejeri nu måste vi vara ”glada, trägna och förändringsbenägna” livsmedelsstrategin 2.0 måste starkt prägla konkurrenskraftsfrågan, så det direkt får betydelse på gårdsnivå, avslutar Monica.

Fyra motioner från LRF Värmland

Under LRFs riksförbundsstämma behandlades inkomna motioner i 38 yttrande, LRF Värmland hade skickat in fyra. Så här gick det för dem:

Värmland 1 – Hela Landet ska leverera 
LRFs Riksförbundsstämma beslutade: att avslå motionen

Värmland 2 – Framtidens folkrörelse
LRFs Riksförbundsstämma beslutade: att motionerna anses besvarade med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Värmland 3 – Utsädeslägen
LRFs Riksförbundsstämma beslutade: att avslå motionen

Värmland 4 – Hela landet skall ha rabatter!
LRFs Riksförbundsstämma beslutade: att motionen anses besvarad med vad riksförbundsstyrelsen anfört.

Erik Forsberg, regionordförande summerar

Nu är stämmofullmäktige tillbaka hemma i Värmland och Erik Forsberg summerar sin första riksförbundsstämma som regionordförande för LRF Värmland.

- Det har varit bra och intressanta dagar med givande och förtydligande diskussioner om vart vi vill i många viktiga frågor. Känns även bra att höra både förbundsordförande Palle Borgström och VD Anna-Karin Hatt blicka tillbaka på året som gått och jag känner en stolthet över allt bra vi skapar i vårt påverkansarbete. Nu är vi laddade på kunskap och energi i vårt fortsatta arbete för våra värmländska medlemmar.

Vill ni ta del av stämman i efterhand, här kan ni följa debatten och besluten på lrf.se Riksförbundsstämma 2023 

Ulrika Bertilsson
regional kommunikatör LRF Väst
ulrika.bertilsson@lrf.se 
072-247 16 11

kvinna och man tittar in i kameran
Monica Thörner och Torbjörn Olsson fullmäktige på riksförbundsstämman. Foto: Lars Johan Lander .
möte
Besök av EU:s jordbrukskommissionär. Foto: Lars Johan Lander.