Lotta Folkesson avtackad på årets riksförbundsstämma

Lotta Folkesson tackas av Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Lotta Folkesson tackas av Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Den årliga riksförbundsstämman för LRF gick av stapeln den 23-24 maj på Sånga Hotell & Konferens utanför Stockholm, ett kärt återseende för bönder och skogsägare runt om i landet.

 Från Västerbotten var fem delegater på plats och som dessutom kunde storsera med att ha den yngsta medelåldern från sitt län, 37,5 år.

Årets tema på stämman var ”Konkurrens är motståndskraft”. Vi befinner oss just nu i en tid där marknadsläget är turbulent och mycket i media handlar om att sänkta livsmedelspriser ska rädda den situation vi befinner oss i. Det var något som Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde med i sitt stämmotal.
– Bra mat kommer aldrig att vara billig, men vi måste också förbättra vår beredskap, producera mer, bli mindre beroende av import, även av insatsvaror, konstaterade Palle Borgström. Läs mer om Palles tal här.

Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.
Palle Borgström, LRFs förbundsordförande inledde stämman.

Lotta lämnar riksförbundsstyrelsen

Lotta Folkesson, ordförande för LRF Västerbottens regionstyrelse har sedan 2012 också suttit med i riksförbundsstyrelsen för hela LRF. Under hennes tid i styrelsen har hon bland annat ägnat ett stort engagemang till LRF Häst, som Lottas var med och grundade, och som har gjort stora förflyttningar för hästföretagarnäringen.

När Palle Borgström tackade av Lotta lyfte han också hur Lotta aldrig släppt Västerbotten och alltid behållit perspektivet om de norrlandsorienterade frågorna. Under sin tid har Lotta också haft ett stort engagemang för folkrörelsen, inte minst genom sin långa tid som ordförande i det dåvarande medlemsorganisationsutskottet. Lotta har också verkat inom biståndsorganisationen We Effect, LRFs stödorganisation varigenom Sveriges bönder gett stöd till hundratusentals bondekollegor i världen. Slutligen lyfte han också Lottas engagemang för kvinnligt företagande inom de gröna näringarna inom EU. 

 

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten regionstyrelse i talarstolen
Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten regionstyrelse i talarstolen

Framtidens folkrörelse

Men det var mer än bara motioner som behandlats under stämman. Ett inriktningsbeslut gällande remissen ”Framtidens folkrörelse” som varit ute under våren fattades också. Framtidens folkrörelse är ett resultat av en tidigare riksförbundsstämmas beslut där man ville utreda hur LRF ska formas framgent för att fortsätta vara livskraftig, och hur lokalavdelningarnas roll ska se ut i detta. Palle Borgström inledde punkten gällande Framtidens folkrörelse genom att tacka för det remissarbete som gjorts runt om i landet inför detta inriktningsbeslut, och för de 636 remissvar som kommit in.


Framtidens folkrörelse handlar om att förvalta och utveckla LRF som organisation, till en form som går att lämna över till nästa generation. Syftet är att komma till bukt med de lokalavdelningar som inte är aktiva, en konsekvens av att färre upplever sig ha tid för föreningsarbete där tunga administrativa uppgifter medföljer. I de fall där engagemanget är svagt så till den grad att det inte hålls ett årsmöte tappar medlemmarna i området sin demokratiska rätt, eftersom dessa medlemmar inte kan välja vem som ska representera dem uppåt inom LRF. Detta vill LRF komma runt och det görs genom att anpassa LRFs lägsta nivå individuellt och lokalt. Således har stämman och riksstyrelsen för avsikt att det ska bli enklare att vara förtroendevald och driva påverkansarbete gentemot våra beslutsfattare. Stämman tog ett inriktningsbeslut om att ändra stadgarna vid nästa stämma och ge LRF Ungdomen en tydligare roll än vad som finns idag, för att nå dit som remissen syftar till.

Läs mer om Framtidens folkrörelse på stämman här.

 

Medlemsdialogen webbild