LRF Knivsta inbjudna till temadag om gröna näringar

LRF Knivsta inbjudna till temadag om gröna näringar

LRFs kommungrupp i Knivsta var inbjudna till en temadag om gröna näringar i ett regionalt och lokalt perspektiv. Bland de medverkande fanns landshövdingen i Uppsala län Stefan Attefall.

Besöket började med rundvandring på Åsbergby gård, ett ekologiskt lantbruk. Joel och Olle Linder visade runt i deras beteshagar och berättade om sin verksamhet, bland annat om sina utegrisar.

Efter rundvandringen var det kaffe och samtal i stora huset. Margareta Lindahl, ordförande i LRFs kommungrupp i Knivsta, redovisade statistiken över de gröna näringarna i kommunen. LRF-medlemmen Mona Holmsten hade satt samman ett diskussionsunderlag om tio punkter som kommunstyrelsens ordförande, Matilda Hübinett, gick igenom. Diskussionen handlade om dessa punkter, nya kraftledningsgatan, fyrspåret, vatten, livsmedelsstrategin, allemansrätten mm.

LRF Knivsta inbjudna till temadag om gröna näringar
Landshövdingen i Uppsala län Stefan Attefall
LRF Knivsta inbjudna till temadag om gröna näringar
Ordförande i LRF Mälardalen Tomas Olsson

Knivsta kommun är en expansiv kommun och många saker påverkar de gröna näringarna negativt. Samtalen var bra och sakliga och diskussionen om dessa ämnen med kommunen kommer fortsätta, berättar Margareta Lindahl.

Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen, var med och tillförde ett regional perspektiv. Gustav Fridlund från Näringslivsenheten på Knivsta kommun stod för inbjudan.

LRF Knivsta inbjudna till temadag om gröna näringar