LRF Östergötland har beslutat de nya stadgarna

Jeanette Blackert, ordförande LRF Östergötland. Fotograf Caroline Andersson.
Regionordförande Jeanette Blackert ser fram emot att fortsätta LRFs arbete utifrån de nya stadgarna.

Det var en helt enig extrastämma som beslutade att anta LRFs nya stadgar, samma stadgar som riksförbundsstämman antog 21-22 maj.

Tisdagen den 18 juni kopplade 48 av länets valda fullmäktige upp sig i Teams för att ta beslut om nya stadgar och fördelningsmodell av fullmäktigeplatser till nästa års regionstämma.  

Regionordförande Jeanette Blackert hälsade välkommen och inledde med att berätta om bakgrunden till detta historiska beslut. Hon tog upp att organisationsförändringen härstammar från LRFs medlemmar via motioner. Deltagarna fick se en film från årets riksförbundsstämma, som förmedlade tankar och reflektioner från olika delar av landet. Arbetet har pågått sedan 2018 och är efter flera remissomgångar i hela organisationen väl förankrat.  

Stämman leddes tydligt av presidiet, David Pettersson och Karin Varverud. 

- Det är skönt att stadgarna gick igenom med stor enighet. Nu ser jag fram emot att implementera nya LRF och stärka kommunavdelningarna, säger Jeanette Blackert. 

Länkar

Nya stadgar (Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening med tillhörande regionförbund)

Fullmäktigefördelning till regionstämman 2025