LRF på Järvaveckan

Anna Karin Hatt
Anna Karin Hatt

I år är LRF med på Järvaveckan med två livesända seminarier och ett utställningstält.

Förra året deltog LRF med ett mycket uppskattat och välbesökt seminarium om skolmat och frukost i skolan. I år deltar LRF på Järvaveckan den 29-30 maj.

– I år har vi utökat vår medverkan till två seminarier och två utställningsdagar, berättar Anna Blomberg, näringspolitisk rådgivare och samordnare.

På ett av seminarierna bygger LRF Mjölk vidare på sina framgångar med skolmaten och presenterar slutsatserna från Skolmatskommissionens rapport. Seminariet leds av Land Lantbruks politiska chefredaktör Anna Nilsson, där slutsatserna diskuteras av representanter från Skolmatskommissionen, kommunala kostansvariga, Sveriges Elevkårer, Kost & Näring och Sveriges Skolledare.

Anna Karin Hatt om beredskap

Det andra seminariet kommer att ledas av LRFs VD Anna Karin Hatt. Det kommer att ha beredskap som tema och vikten av ett robust grönt näringsliv både i fredstid och för att ha en god beredskap i tider av kris.

– I begreppet beredskap inkluderar vi också humankapital och social hållbarhet, säger Anna Blomberg. 
 
Panelen består av Ingvar Lindholm, Försvarsråd och Sveriges representant i NATOs Resilience Committe, Katarina Wolf, LRF Ungdomen, Camilla Lundberg Ney, Head of Political Affairs, We Effect och Sabinor Haas Lönnroth, Program Director F1RST på Handelshögsskolan i Stockholm.

Bonden i skolan och Jobba Grönt

I LRFs utställningstält kommer besökarna båda dagarna att hitta Bonden i skolan och Jobba Grönt. 
 
– Jag uppmanar verkligen alla som har möjlighet att besöka Järvaveckan antingen på plats eller följa den digitalt. Den är ett bra ställe för omvärldsspaning och nätverkande, säger Anna Blomberg. 

Om Järvaveckan

Järvaveckan startades 2016 i syfte att minska avståndet mellan medborgare, politiker, myndigheter, civilsamhället och företagsledare.

LRFs program - Järvaveckan 2024 (jarvaveckan.se) 

Skolmat på schemat: Hur blir skolmåltiderna mer jämlika?

Jorden, skogen och människorna – Sverige bästa beredskap

Torsdag 30 maj, 12:30-13:15