LRF Södermanland har påverkat i många frågor och på många ställen under året

Johan Lagerholm på LRF Södermanlands regionstämma.
Johan Lagerholm fick förnyat förtroende som regionordförande på LRF Södermanlands regionstämma. Foto: Carolina Fransson

Den 9 mars hade LRF Södermanland regionstämma i Öknaskolans gymnastiksal. Två motioner hade kommit in, några nya priser delades ut och Örjan Isgren valdes in i styrelsen efter att Clas Rydberg avböjt omval.

Regionordförande Johan Lagerholm öppnade stämman med frågan Vad gör LRF? Han svarade ett omfattande, komplicerat och bra arbete.

-          Vi är bland de större organisationerna i landet och vi kan skapa förändring på riktigt under förutsättning att vi gör det på riktigt. Många söker kontakt med oss. Politiker och andra makthavare kan inte bortse från oss. Samhället har ett jättestort intresse i livsmedelsproduktionen. Vårt lands sårbarhet är uppenbar. Det var längesen beredskap var ett så välanvänt ord som det är nu. I tisdags morse publicerades en nyhet som ledde till diskussion om kor och klimat. Vi kan fråga oss hur vi kan bli bättre på att förklara det komplicerade, vad vi kan lära oss och hur vi kan utvecklas av den uppmärksamhet vi får.  

Under stämman sammanfattade ledamöterna i regionstyrelsen sitt år. Johan sammanfattade också inledningsvis verksamhetsåret 2022 med att LRF Södermanland påverkat i många frågor och på många ställen.

-          Vi har haft ett antal intrångsärenden och tittar vi framåt kommer de nog att öka. 2022 har också handlat mycket om byggnation på åkermark och elledningar. Klövviltspopulationen är ett fortsatt problem. Vi har ingen tydlig lösning där, men en grund till förändring kan ligga i en jaktlagsförändring. Jag ser att möjligheterna är större än utmaningarna. Ett större intresse för det vi gör skapar vi genom ett starkt LRF och genom att vi tar plats.

Två motioner hade kommit in till stämman. Den första handlade om att upphäva beslutet att lägga ner gröna sidorna i Land Lantbruk då de gröna sidorna är en bra spridningskanal för information om vad som händer lokalt i andra delar av landet och en bra informationskanal för både förtroendevalda och medlemmar. Den andra motionen handlade om att LRF ska jobba för högre pant och att även utländska brukar ska inkluderas i pantsystemet för att nedskräpningen runt åkrar, och som i nästa led hamnar i djurens foder, ska minska. När det gäller den förstnämnda motionen beslutade stämman att, utifrån regionstyrelsens yttrande som går att läsa här LRF Södermanlands regionstämma - motioner och yttranden - Lantbrukarnas Riksförbund, sända en motion vidare till riksförbundsstämman. När det gäller den andra motionen om pant på burkar går regionstyrelsens yttrande också att läsa här LRF Södermanlands regionstämma - motioner och yttranden - Lantbrukarnas Riksförbund och stämman beslutade att få med frågan om att inte slänga skräp i naturen i Bonden i skolan- materialet och att motionen i övrigt skulle anses vara besvarad.

Under stämman beslutades det att regionstyrelsen fortsatt kommer att bestå av sju ledamöter. Clas Rydberg slutar, Örjan Isgren kliver in och övriga i styrelsen är kvar med Johan Lagerholm som ordförande.

Efter att valberedningens förslag presenterats och innan det var dags för stämmomiddag och prisutdelningar presenterade regionstyrelsen sitt svar på remissen Framtidens folkrörelse. Regionstyrelsen har lyssnat in de synpunkter de fått in från bland annat medlemsträffen i Vadsbro-Blacksta föreningsgård utanför Flen i vintras som går att läsa om här LRF Södermanland träffade medlemmar inför remissförslag till Framtidens folkrörelse - Lantbrukarnas Riksförbund. Redan i inledningstalet betonade Johan Lagerholm att önskemålet om en förändring kommer från LRFs medlemmar.

Här är regionstyrelsens sammanfattade svar på remissen:

  • LRF Södermanland instämmer i remissens två huvudområden att det är viktigt att framtidssäkra folkrörelsen och att LRFs näringspolitiska arbete behöver stärkas.
  • Lokalavdelningarna ska inte läggas ner. Dock bör verksamheten ske på ett nytt sätt. Fungerande lokalavdelningar ska få fortsätta sin verksamhet, men inte vara stadgebundna på samma sätt. Administrationen behöver förenklas.
  • En framtida hantering av lokalavdelningarnas kassa är viktig. Remissen saknar tillfredsställande förslag. Tekniskt stöd för lokalavdelningarnas ekonomihantering behövs.
  • Lokalavdelningen är fortfarande ett viktigt socialt forum på många platser.
  • Valberedningen till kommungrupper blir oerhört viktig för att engagera förtroendevalda.
  • Resurserna för kommungrupperna behöver stärkas så de har goda chanser att nå framgång.
  • Utbildning och introduktion av nya förtroendevalda får inte underskattas.
  • Kommungruppen är basen för medlemsdemokratin.
  • Stämman 2023 är lämplig för ett inriktningsbeslut för det fortsatta arbetet och genomförande av förändringen bör ske relativt snabbt.   

Alla styrelser inom LRF kan ge synpunkter på remissen till och med den 31 mars. Vill du som enskild medlem påverka kan du ta kontakt med din närmaste styrelse. Kontaktuppgifter hittar du här Kontakta LRF Södermanland - Lantbrukarnas Riksförbund. Har du frågor eller vill diskutera remissen kontakta Stefan Gustafsson, 073-983 96 35 eller dentersta@hotmail.com.

Under stämmomiddagen delades det sedan ut silvernålar till Carl von Stockenström och Elisabet Svensk. Ranch of Sweden tog emot priset för årets lantbruksföretag och årets lokalavdelning blev Näshulta LRF-avdelning. Två nya priser för i år delades också ut, Årets kommungrupp och Regionstyrelsens särskilda hedersomnämnande för god insats. Det var Vingåker kommungrupp och Sköldinge-Lerbo LRF-avdelning som tog hem respektive pris i de kategorierna.