LRF Ungdomen i Dalarna, Gävleborg, Stockholm, Uppsala och Västmanland län har samlats till sina respektive årsmöten. Viktiga frågor behandlades och diskuterades, och vissa förändringar i styrelserna har skett.

LRF Ungdomen Dalarna

Lrf ungdomen Dalarna årsmöte
Malin Johansson tar över ordförandeklubban från Johanna Björs

I Dalarna genomfördes årsmötet på Villa Herdin i Falun. Peter Andersson från LRF Dalarnas regionstyrelse var på plats samt Filip Axelsson från Ungdomens riksstyrelse. Filip berättade om ägarskifte och hur styrelsen arbetar med den frågan, något som är angeläget för oss alla.

Johanna Björs avgick som ordförande och tackades för sina fyra år i styrelsen och önskades alla lycka inför framtiden.

Till ny ordförande valdes Malin Johansson och Emil Jöhnemark utsågs till vice ordförande.

Övriga i styrelsen är Katharina Agné, Amy Bengtsson, Rasmus Olsson (omval), Julia Snickås (nyval), Saga Larsson (nyval) samt Näs Wilhelm Andreasson (fyllnadsval).

Till valberedningen valdes Patrik Olsson Karsis (omval), Erik Olers (omval), Johan Magnusson (omval, sammankallande), samt Elma Westberg (nyval).

LRF Ungdomen Gävleborg

LRF Ungdomen Gävleborg årsmöte 2023
LRF Ungdomen Gävleborg

Årsmötet för LRF Ungdomen i Gävleborg hölls på Dospace i Gävle. Albin Hansson och Edvin Säll avgick från styrelsen och Emma Sedvall och och Julia Bergström valdes in.

I valberedningen tackade Stefan Åkerlund för sig och in valdes Joel Jonsson. 

Den viktigaste diskussionen på mötet handlade om hur man ska få yngre att engagera sig i LRF Ungdomen Gävleborg.

Det var meningen att någon från LRF Ungdomens riksförbundsstyrelse skulle delta men den personen fick förhinder så (omvalde) ordföranden Johan Persson berättade om arbetet regionstyrelsen (där han också är ledamot) samt om remissen om framtidens folkrörelse. Johans sitter också LRF Gävleborgs regionstyrelse.
 
Efter mötet gick mötesdeltagarna på Brända Bocken för middag och trevliga samtal. 

LRF Ungdomen Stockholm

LRF Ungdomen Stockholm hade sitt årsmöte på LRFs huvudkontor i Stockholm.

Till ordförande omvaldes Martin Bäck, som också sitter i LRF Mälardalens regionstyrelse.

I styrelsen valdes också in Anton Bäckman, Albin Gustawson, samt Tobias von Krusenstierna Öberg.

Oskar Jansson, Martin Andersson och Marcus Wahlström avgick från styrelsen.

LRF Ungdomen Uppsala

lrf ungdomen uppsala årsmöte 2023
Lovisa Grandin lämnar över ordförandeklubban till Linus Andersson Grönvall

I Uppsala blev det en jättebra uppslutning  med runt 45 deltagare på årsmötet, trots snöoväder och besvärligt väglag.

Sebastian Remvig från LRF Ungdomens riksstyrelse var på plats och rapporterade om vilka frågor de jobbar med nu. Birgitta Ulväng och Martin Bäck från LRF Mälardalens regionstyrelse var också där och berättade om styrelsens arbete.

Det blev en del förändringar i styrelsen. Till ny ordförande valdes Linus Andersson Grönvall. Avgående ordförande Lovisa Grandin intar posten som vice ordförande. 

Ida Johansson och Linnea Pettersson blev omvalda, och Victor Skoog, Ida Lodberg, Eva Jerpdal, Patrick Wernestad och Alexander Eriksson blev invalda.

Till årets medlem utsågs Matilda Jansson, som med stort engagemang och driv, delat med sig av sina kunskaper till andra unga.

Årets glädjespridare blev Anton Bennbom, som under flera år har varit en aktiv deltagare på aktiviteter och resor och spridit glädje och positiv energi.

LRF Ungdomen Västmanland

lrf ungdomen västmanland årsmöte 2023
LRF Ungdomen Västmanlands årsmöte bjöd bland annat på bowling.

LRF Ungdomen i Västmanland hade sitt årsmöte på O’Learys i Västerås. Det blev omval av Frida Ingvarson, nyval av Wilma Smedeby, Jesper Eriksson, Arvid Schartau och Kalle Nogelius. Isac Dunbäck och Sanna Backlund lämnade styrelsen.

Katarina Nykvist fick förnyat förtroende som ordförande.