LRFs kommungrupp i Enköping välkomnade landsbygdsminister Peter Kullgren

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) avslutade i går kväll en rundtur till Nykvarn och Åkers styckebruk med ett besök i Litslena bygdegård utanför Enköping.

Ett sjuttiotal personer hade samlats i Litslena bygdegård. Inbjudningar hade gått ut till såväl LRFs som bygdegårdsföreningens medlemmar till medlemsmöte med medverkan av landsbygdsministern.

Peter Kullgren pratade om vad som är aktuellt inom landsbygdsområdet och inledde med att med bred pensel måla upp vad regeringen har gjort och gör inom området.

Peter Kullgren

Sveriges beredskap och speciellt vad gäller livsmedel, var ett ämne Peter Kullgren tog upp. Han sa att det är ”a och o nu när civilförsvar och beredskap kommer allt högre upp på agendan, att det finns ett riktigt starkt fredstida jordbruk”. Han menade att en sak kan vi vara säkra på, att den mat vi inte producerar när allt är ”frid och fröjd”, den maten kommer vi inte producera när det blir kris eller krig. Det är ett avgörande skäl, sa Peter Kullgren, ”till varför så mycket av mitt arbete är fokuserat på att svenska lantbrukare ska ha bättre förutsättningar att lyckas”.

Peter Kullgren i Enköping
Peter Kullgren

Landsbygdsministern tog också upp skogsbruket, som han beskrev som en ”källa till nationell stolthet”.

– Genom att vi brukar vår skog så får vi tillgång till en ökad mängd råvara som vi kan använda. Inte minst inom byggsektorn. Men som ni vet är ju en timmerstock, den är rund, en planka, fyrkantig. Så det kommer alltid finnas en ganska stor mängd bi- och restprodukter när vi brukar vår skog. Och här finns en av de mest spännande framtidsmöjligheterna för svensk skogsbruk. I dag används ju de här resterna till del i fjärrvärmeverk och så vidare, och det är mycket bra, säger Peter Kullgren.

Peter Kullgren pekade på att skogens bi- och restvaror står för stora möjligheter inte minst för att framställa först biodrivmedel, men längre fram även biobaserade kemikalier. Han beskrev skogen som ”en nyckel för att ersätta fossila produkter som annars skulle vara väldigt svåra att ställa om ifrån. Men då måste skogen också få brukas”.

Peter Kullgren avslutade med att ta frågor från de församlade. Det handlade om EU, skogen, äganderätt, regelkrångel och mycket annat. Ministern fick svara på en del kniviga frågor och fick en rad medskick som han förhoppningsvis tar med sig i sitt fortsatta arbete.

Erica Eriksson

Erica Eriksson, ordförande i LRFs kommungrupp i Enköping, var mycket nöjd med kvällen, med ett 70-tal deltagare.

– Kvällen blev jättebra. Kul att Kullgren kunde komma hit, och kul att så många kom hit i kväll. På ett sätt tänker jag att han [Kullgren] säger det vi vill höra, men nu får vi se vad det blir av det, vilken praktiskt skillnad det kommer göra på våra gårdar. Jag förstår att ändringar i Miljöbalken t.ex. kan ta tid, men det är många utredningar han pratar om, och vi vet ju inte vad de landar i eller när, säger Erica Eriksson.

Tomas Olsson om första året som LRF Mälardalens ordförande: ”Utmanande och roligt”

Tomas Olsson, ordförande i LRF Mälardalen, deltog under kvällen och lyssnade till landsbygdsministern.

– Jag tar med mig speciellt det han säger om livsmedelsstrategin, som är unik i Europa, att ha en livsmedelsstrategi som ska öka produktionen, öka lönsamheten faktiskt. Så det är bra att det arbetet är igång, men som jag sagt tidigare, nu är det dags att leverera. Och som jag sa tidigare här i kväll, det börjar bli riktigt bråttom för vissa inom den gröna näringen, så politiken måste agera, säger Tomas Olsson.

Kvällen avslutades med samtal till kaffe och smörgås.

Tomas Olsson, Erica Eriksson och Peter Kullgren