Martin och Roberth föreslås till regionstyrelsen

Martin Bäck och Roberth Kihlin
Martin Bäck och Roberth Kihlin

Två nya ledamöter ska väljas till LRF Mälardalens styrelse när ordförande Per Pettersson och ledamot Christina Birger, som båda avsagt sig omval, avgår vid stämman den 15 mars. Valberedningen föreslår Roberth Kihlin och Martin Bäck att efterträda de avgående ledamöterna och som ny ordförande föreslås nuvarande vice ordförande Tomas Olsson. 19 motioner ska behandlas och dessutom gästar inga mindre än landsbygdsminister Peter Kullgren och LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström stämman! Det är alltså ett fullspäckat program när LRF Mälardalen nu efter tre år håller en fysisk stämma igen!

Närmare 200 fullmäktige från regionens 97 lokalavdelningar, Södertälje Ortsförbund och LRF Ungdomen väntas tillsammans med intresserade medlemmar och inbjudna gäster till regionstämman som hålls onsdag 15 mars kl. 9.30 på Kompassen Konferens i Enköping.

Landsbygdsminister Peter Kullgren och LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström gästar stämman och som vanligt ska styrelse väljas, motioner debatteras och förtjänsttecken delas ut. 

LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson avgår, som ny ordförande föreslås Tomas Olsson. Läs mer här Ytterligare en ledamot, Christina Birger, har avsagt sig omval. Valberedningen föreslår Roberth Kihlin och Martin Bäck som nya ledamöter.

Martin Bäck är 32 år och kommer från Rånäs utanför Norrtälje, där hans föräldrar driver en mjölkproduktion med 180 mjölkande kor. Han har gått på Bollerups Lantbruksinstitut och är nu bosatt på Rånäs gård där han driver en maskinstation med snöröjning och rundbalspressning. Martin är ordförande för LRF Ungdomen i Stockholms län.
- Jag vill vara med och föra folkrörelsen framåt samt jobba för en bättre lönsamhet och en hållbar framtid i de gröna näringarna, säger Martin.

Roberth Kihlin är 54 år och driver nötköttsproduktion utanför Västerås. Han har i hela sitt liv varit aktiv som förtroendevald i olika föreningar, företag och organisationer och LRF-uppdragen har varit många; bland annat som ordförande för LRF Ungdomen i Västmanland, ledamot i dåvarande LRFs länsförbund i Västmanland, ordförande i lokalavdelningen och i Västerås kommungrupp och ordförande i LRF Mälardalens valberedning i cirka 10 år.
- Att få vara med och driva föreningar, företag och organisationer framåt är väldigt stimulerande och eftersom jag fortfarande får frågan om att kandidera till olika uppdrag, uppfattar jag det som att andra människor vill ge mig förtroende att driva frågor och verksamheter i olika uppdrag, säger Roberth.

Läs presentationerna av Martin och Roberth i sin helhet i stämmohandlingarna.

 

Stämmohandlingar

Stämmohandlingarna med motioner och styrelsens yttranden finns HÄR.

Tryckta exemplar finns på plats på stämman och kan också kan beställas via malardalen@lrf.se eller 010-184 45 12.

 

Hålltider

08.30  Registrering och kaffe
09.30  Stämman öppnas
           Inledningsanförande av LRF Mälardalens ordförande Per Pettersson
09.50  Stämmoförhandlingar
10.30  Anförande av landsbygdsminister Peter Kullgren
11.00  Stämmoförhandlingarna återupptas
12.00  Utdelning av förtjänsttecken
12.15  Lunch
13.30  Anförande av LRFs riksförbundsordförande Palle Borgström
14.00  Stämmoförhandlingarna återupptas
15.00  Kaffe
15.20  Stämmoförhandlingarna återupptas
16.40  Avtackning av avgående ordförande Per Pettersson
17.00  Beräknad avslutning

 

Inkomna motioner

1. Ersättning vid intrång
2. Ingen höjning av intrångsersättningarna på flera år
3. Markintrång och ersättning
4. Rättigheter och skyldigheter i allemansrätten
5. SMS-varning vid vargobservation
6. Ersättning vid skada på åkermark orsakad av tredje part
7. Negativa effekter av att ha naturreservat som granne
8. Nedvärdering av äganderätten
9. Önskan om mindre passitivitet i skogsfrågan
10. LRF och skogsekonomi
11. Förvärvstillstånd
12. Blev livsmedelstrategin till nytta för länet eller landet?
13. Jordbruksverkets utbetalningsplan
14. Beredskap i händelse av kris
15. Byggande på jordbruksmark
16. Blockering av byggande av solcells- och vindkraftsparker
på jordbruks- och skogsmark
17. Vikten av aktiva brukare i kontakt med myndigheter
18. Bättre juridikstöd för LRFs medlemmar
19. Låt LRF Ungdomen få mer utrymme i LRF Mälardalen

Läs motionerna tillsammans med styrelsens yttranden i stämmohandlingarna.

 

Anmälan

Anmälan för dig som inte är fullmäktig görs senast 8 mars till malardalen@lrf.se
Valda fulllmäktige behöver inte anmäla sig.

 

Frågor

Kontakta Åsa Wärlinder, 010-184 45 45, asa.warlinder@lrf.se, om du har frågor.

 

Läs också:

Han föreslås bli ny ordförande för LRF Mälardalen

Tomas Olsson
Tomas Olsson föreslås bli ny ordförande för LRF Mälardalen.
Martin och Roberth
Martin och Roberth föreslås som nya ledamöter till regionstyrelsen.