Det blev ett matnyttigt och engagerande samtal runt bordet hos Håkan Johansson på ICA Kvantum i Flen. LRF fick möjligheten att inför riksdagens ledamöter berätta vad som krävs för att stärka och utveckla livsmedelsproduktionen i länet.

Mitt i vallskörden, en stor mathelg och i EU-valrörelsen lyckades lantbruksföretagare, handeln och politikerna slå sig loss för ett viktigt samtal om livsmedelsstrategin. Värd för mötet var ICA nationellt som vill knyta starkare band med regionala producenter och lyfta behovet av en ökad livsmedelsproduktion.

–  Mat är verkligen något som engagerar. Något vi behöver flera gånger varje dag. Här vill vi lyfta hur vi i våra olika roller – handlare, lantbrukare och odlare och politiker – kan göra det enklare för svensk matproduktion här i Södermanland, sa Lena Holmestig ICA.

–  Vi gör den största satsningen på flera år. I reklamen kan alla se att vi har närmare 7000 lokala leverantörer. Men vi har plats för fler och skulle gärna se ett bredare utbud på frukt, grönt och blommor, berättade kategoriområdeschef Maria Wieloch från ICA.

Caroline Hermansson Olsson (S), Martina Johansson (C) och Anna af Sillén (M) från Sveriges riksdag antecknade flitigt när LRF skissade upp förutsättningarna för livsmedelsproduktionen i länet. Även Mika Niemi, Vrena Grönt och Roger Tiefensee, (c) kommunfullmäktige Flen, Sörmlands Matkluster och äppelodlare deltog.

–  För det första måste det finnas en efterfrågan. Att såväl konsumenter som offentlig sektor väljer svenskt men också att handeln tror på de regionala varorna, skyltar och lyfter fram dem, menade LRFs vice ordförande Stefan Gustafsson.

Matsvinnet på fälten väckte många frågor där LRF med hjälp av referensrutor och mätningar kunde visa att förlusterna kan vara upp till 50 procent. Det måste finnas förutsättningar att begränsa vilt, och även rovdjur om vi ska kunna öka djurhållningen och få ut fler betesdjur i landskapet.

Begränsningar av antalet regler och ökad samverkan vid kontrollbesök var något som lyftes i samtalen liksom behovet av riktade satsningar på det mindre, men viktiga vägnätet för jord- och skogsbruket. Vidare pekades på behov av satsningar på svensk produktion av mineralgödsel, drivmedel, växtskyddsmedel och långsiktighet med stabila villkor för näringen.

För att kunna behålla och utveckla lantbruket tryckte LRF även på behovet av kompetensutveckling, det måste vara möjligt att kunna kliva in i branschen, generationsväxla och starta nya verksamheter. 

På flera håll i Europa finns regionala universitet som har agrara fakulteter och en nära koppling till regionens bönder för att hitta nya vägar till lönsamhet och produktutveckling. Sörmland har en unik möjlighet att ta steg i en grön omställning, men då krävs stabilitet med tydliga ekonomiska förutsättningar.

–  För mig handlar det om en hederlighet. De krav vi ställer på det svenska jordbruket ska vi ställa på importen. Har vi satt upp ett regelverk och genomför kontroller, då vet vi vad som odlas här i landet och då är det dessa varor det offentliga aktörerna ska upphandla. Vi måste alla medverka till att stärka beredskapen och självförsörjningen i landet, slog Anna af Sillén fast.

–  För oss på ICA är detta angeläget av flera skäl. För att möta konsumenternas efterfrågan, för att det bidrar till en levande landsbygd och för att det är nödvändigt för vår försörjningsförmåga, sa Lena Holmestig som vill se en ökad andel svenskproducerade livsmedel på marknaden.