Miljö, klimat och hållbarhet var heta ämnen i Bryssel

LRF riksförbundsråd besöker Bryssel

Nyligen var Lotta Zetterlund, ordförande för LRF Gävleborg, med på ett besök i Bryssel. Det var LRFs riksförbundsråd som reste till Bryssel med syftet att med EU:s beslutsfattare diskutera de lagförslag som ligger på bordet, många som direkt påverkar jord- och skogsbruk.

Lotta berättar att för henne kändes det viktigt att träffa LRFs representanter i Bryssel och höra hur de arbetar där med de frågor som är viktiga för oss.

– Det blev nu klart för mig att det räcker inte att svara på frågorna en gång utan det behövs minst tre gånger i de olika leden, säger Lotta Zetterlund.

– Man kan tycka att det känns som en lång tid för frågor här i Sverige men jag har insett att det är betydligare omständligare att landa i beslut i EU, fortsätter Lotta.

LRF riksförbundsråd besöker Bryssel

Det är oroliga tider i Sverige om omvärlden, inte minst med Rysslands återinvasion av Ukraina för drygt ett år sedan. Även om frågor om en tryggad livsmedelsförsörjning har uppmärksammats mer sedan dess, både i Sverige och i EU, finns det ändå skäl för orolighet för framtiden, berättar Lotta. 

Vidare berättar Lotta att hon uppskattade Palle Borgströms, LRFs förbundsordförande, intervjuer med företrädare för EUs institutioner, bland andra europaparlamentarikerna Jessika Polfjärd (M) och Emma Wiesner (C).

Miljö, klimat och hållbarhet är ord som ofta hördes under de här dagarna, berättar Lotta. Hon sammanfattar resan med att det var bra dagar som gav henne en bra insyn i hur arbetet bedrivs i EU.

– Nu är det viktigt att vi också tar med oss frågorna hem och arbetar på med våra politiker i bland annat regering och riksdag, så de förstår vad som är viktig, sammanfattar Lotta Zetterlund.

Läs mer om besöket i Bryssel här.