Miljöpartiets Pär Holmgren besöker Palle Borgström

Pontus Widell, 2024
Pär Holmgren, besökte Palle Borgström, riksförbundsordförande på Kilanda säteri. Foto: Pontus Widell.

Att diskutera lantbrukets frågor stod på agendan när en av miljöpartiets toppkandidater i EU-valet, Pär Holmgren, besökte riksförbundsordförande Palle Borgström på Kilanda säteri.

Onsdagen 15 maj anordnade LRF Västra Götaland en EU-valdebatt med flera toppkandidater till Europaparlamentet i samband med Lantbruket i centrum-mässan i Lidköping. Efter debatten passade en av deltagarna, miljöpartiets Pär Holmgren, på att besöka riksförbundsordförande Palle Borgström.

Som en fortsättning på förmiddagens EU-valdebatt möttes de, i strålande sol och trädgårdens grönska på Kilanda säteri, för att diskutera lantbrukets frågor. Med på mötet var förutom Palle och Pär även näringspolitiska experter från riksorganisationen och LRF Västs regionalt sakkunniga Kajsa Edbom.  

Under eftermiddagen diskuterades givetvis en mängd olika aspekter av EUs och Sveriges jordbrukspolitik. En annan samtalspunkt som diskuterades mycket var vikten av att visa upp allt som händer inom lantbruket idag. Det som görs inom de enskilda företagen, både på små ekologiska gårdar såväl som på större konventionella lantbruk. Att hela tiden påminnas om och visa om allt positivt som händer hela tiden utifrån lantbrukets egna intressen och förutsättningar.

När dagen summerades kunde man konstatera att det var ett lyckat möte där Pär förhoppningsvis blev rikare på kunskap och fick nya infallsvinklar.  

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se  
010-184 26 28