Miljösanktionsavgift på 10 000 kr trots att sprutan är funktionstestad!

man, spruta, rengör
Foto: Ester Sorri

När du sprider kemiska växtskydds­medel är det viktigt att utrustningen som du använder är i bra skick. Se över er spruta och sprutjournal för att undvika eventuella onödiga utgifter.

I förordningen om miljösanktionsavgift finns det en paragraf som säger att sprutan ska vara godkänd av Statens jordbruksverk. Om inte, ja då kan kommunen besluta om en miljösanktionsavgift på 10 000 kr. Att få ett godkännande går i princip per automatik när funktionstestet är inskickat och kostar några 100-lappar. Men missas detta att skickas in, är det samma miljösanktionsavgift på detta som om man använde en spruta som helt saknade kontroll.

Oanmälda kontroller

Användandet av växtskyddsmedel är nog den del av jordbruket som kan bli dyrast, om man missar något eller inte har full koll. Att missa att fylla i en enda ruta i sprutjournalen, gör att inspektören har rätt att besluta om en miljösanktionsavgift på 5000 kr. En del kommuner gör dessutom oanmälda kontroller och kan dyka upp när som helst för att kontrollera att allt är rätt ifyllt, att sprutan är godkänd, att rätt preparat används och att det förvaras och hanteras på rätt sätt.

Se över spruta och sprutjournal

Så med detta vill vi från LRF inför säsong 2023 uppmana er alla att se över er spruta och er sprutjournal en extra gång för att slippa onödiga utgifter!

Vad vill du förändra som påverkar ditt företagande?

Skicka gärna in förslag på vad ni tycker att vi i LRF Värmland, LRF Halland och LRF Västra Götaland ska jobba med, till exempel lagstiftningskrångel och onödig byråkrati som försvårar vardagen i ert företagande.

LRF är en organisation som driver frågor för att skapa goda förutsättningar för dig och ditt företag! Vad har du för konkreta idéer/synpunkter? 

Här hittar du formuläret: Vad vill du förändra som påverkar ditt företagande?

Kajsa Edbom
regionalt sakkunnig LRF Väst
kajsa.edbom@lrf.se 
079-066 08 07