Mathantverksföretag, småskaliga livsmedelsproducenter och måltidsturismföretag på landsbygden har möjlighet att av upphandlad aktör få skräddarsytt stöd i sitt företag, skriver jordbruksverket på sin hemsida. 

Insatsen pågår under 2024 och ligger inom landsbygdsprogrammet och den nationella livsmedelsstrategin 2030.

Åtta upphandlade leverantörer runtom i landet står bakom stödinsatserna. Det man kan få hjälp med är exempelvis när man vill skala upp från hobbyverksamhet till kommersiell verksamhet, analys av företagets ekonomiska nuläge följt av företagsekonomisk stödinsats och kartläggning av möjliga vägar för att söka ekonomiskt stöd. 

Läs mer på jordbruksverkets hemsida här: 

Finanslotsar inom finansiering och ekonomiskt hållbart företagande - Jordbruksverket.se