Möte om vargangrepp

Efter det senaste vargangreppet i Brängenreviret då över 30 får dödades träffade Karin Nalbin och Johan Nyman från LRF Jönköpings län Moderaternas landsbygdspolitiske talesperson John Widegren samt Mats Green, moderat riksdagsledamot från Jönköpings län.

Syftet med träffen var att visa upp hur vargangrepp påverkar både ekonomiskt och psykiskt, samt föra en dialog om vad politiken behöver göra för att få en bättre vargförvaltning.

- Nyheten om angreppet på Årås kvarn kom som ett slag i magen, säger Karin Nalbin som är ordförande i LRF Jönköpings län. Jag lider verkligen med dem.

Under sommaren har ett flertal vargangrepp skett i södra Sverige, och både får och nöt har drabbats.

- Jag märker tydligt hur oron för vargangrepp sprider sig bland LRF:s medlemmar, inte bara hos dem som är verksamma i etablerade revir, fortsätter Karin Nalbin. Om inte vargförvaltningen förändras så att trycket i rovdjursdrabbade områden minskar och det blir lättare att få till skyddsjakt är jag orolig över om vi kommer ha djurproduktion i dessa områden i framtiden.

Under mötet berättade Widegren och Green bland annat att regeringen under sommaren har gett Naturvårdsverket i uppdrag att undersöka olika aspekter av skyddsjakt på varg. Naturvårdsverket ska bland annat bedöma under vilka omständigheter det skulle kunna vara möjligt att bevilja skyddsjakt redan efter ett angrepp samt ta fram uppdaterade riktlinjer som kan användas vid skyddsjakt.

- Vi välkomnar så klart detta uppdrag, säger Johan Nyman som ansvarar för jaktfrågor i regionsstyrelsen. Även om vi har god dialog med Länsstyrelsen i Jönköpings län, så är det viktigt att få ett tydligt och enhetligt regelverk som underlättar en snabb skyddsjakt efter angrepp.

- Det har varit en bra dag, och vi tar gärna emot fler riksdagsledamöter för en dialog om framtidens vargförvaltning, avslutar Johan Nyman.