Nu får länsstyrelserna i Sydost besluta om licensjakt av varg

Varg, Järvzoo

Nu har Naturvårdsverket tagit det historiska beslutet att delegera rätten att besluta om licensjakt på varg till länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet. Ett viktigt och mycket bra beslut som LRF har arbetat för. 

Den beslutade rovdjurspolitiken säger att vargen ska ha gynnsam bevarandestatus samtidigt som tamdjurshållning inte ska försvåras påtagligt. För att kunna leva upp till det målet behöver länsstyrelserna verktyg och möjligheten att besluta om licensjakt är det viktigaste verktyget tillsammans med en effektiv skyddsjakt.

- Vi är lättade över att beslutet är taget. Vargen bryr sig varken om jaktlagstiftningen eller rovdjurspropositionen, den etablerar sig där den finner det bäst. Det är därför viktigt att alla länsstyrelser i län där det finns varg har möjlighet att påverka och reglera vargens utbredning - och det kan endast ske genom licensjakt, säger Fredrik Persson, ledamot i LRF Sydost och ansvarig för viltfrågor.

På senare år har vargstammen spridit sig allt längre söderut i landet och etablerat revir i Södermanland, Östergötland, Västra Götaland, Småland och Skåne. Utvecklingen har gått oerhört fort. Sedan hösten 2022 har vargen slagit till vid fjorton tillfällen i Skåne och Småland.

- Nu måste länsstyrelserna ta tillvara på den här möjligheten att förvalta vargen regionalt och besluta om licensjakt i de län och i de områden där mängden varg och vargskador är värst. De ska utgå från de miniminivåer som nu gäller för föryngringen i respektive område som är mer än väl uppfyllda, fortsätter Fredrik.