Östergötland i framkant med utvecklingen i lantbruket

Odalmannens museum
Under tisdagsförmiddagarna träffas medlemmarna i föreningen för gemensamt fika och för att se till så att museiföremålen och veterantraktorerna underhålls och fungerar. Foto: Carolina Fransson

Det har skett en enorm utveckling när det gäller fordon, maskiner och redskap i lantbruket under det senaste århundradet. Det slås den som besöker lantbruksmuseet Odalmannens museum i Gamla Linköping av. Här finns traktorer, spannmålsvågar, mjölkkannor, plöjningsredskap med mera från 1800-talet och fram till ungefär 1970-talet. 

Det som finns på lantbruksmuseet är sådant som kommer från lantbruk i Östergötland och Södermanland. Museet öppnade i Norrköping på 80-talet, i byggnader som från början var en del av Marieborgs gård och som köptes upp av Göta Lantmän (regional förening i Östergötland som senare tillsammans med Södermanland bildade Lantmännen Odal och numera tillsammans med andra tidigare regionala lantbrukarföreningar runtom i landet ingår i Lantmännen). Marieborgs gård hade en ladugård med 80 kor plus ungdjur, vagnslider och ett häststall. Mjölkladugården brann ner 1956, men stallet och vagnslidret klarade sig. Det är de byggnaderna som sedan blev museum. Gården låg på Ingelsta och när handelsområdet växte med köpcentrum på 90-talet skänktes museet till Linköpings kommun och flyttades till Valla, i anslutning till Gamla Linköping.  

Cirka 40 körbara veterantraktorer

Museet förvaltas av Gamla Linköping och har i dag cirka 4000 föremål och cirka 40 körbara veterantraktorer. Alla föremål visas dock inte samtidigt. Den ideella föreningen Odalmannens Lantbruksmuseum, som är en stödförening till Gamla Linköping, hjälper till att bevara och levandegöra kunskaperna och lantbrukets historia. De flesta medlemmarna i föreningen är eller har varit lantbrukare. Under tisdagsförmiddagarna träffas de för gemensamt fika och för att se till så att museiföremålen och veterantraktorerna underhålls och fungerar. 
Tillsammans med Gamla Linköping jobbar föreningen med olika projekt i syfte att ge museibesökarna nya upplevelser och kunskap kring hur våra livsmedel genom åren tagits fram av östgötskt lantbruk. Ett exempel på det är utställningen Alla tiders Mjölk som kommer att invigas den 10 juni under Odalmannens dag. Utställningen handlar om mjölkens historia från 1800-talet och in i framtiden. Det har byggts upp mjölkrum som visar hur mjölken förvarades på gårdarna under 50- respektive 70-talet, samt mjölkteknikens utveckling under 1900-talet. 

Viktig målgrupp för museet

Gösta Milan är ordförande i föreningen och han berättar att idén till utställningen kom under pandemin och nu är den färdig att visas. Utställningen är permanent och visas under invigningen och under hela sommaren efter midsommar när museet är öppet. Många barnfamiljer besöker gamla Linköping och Vallaområdet och de är en viktig målgrupp för lantbruksmuseet.   
-    Allt fler växer upp allt längre ifrån lantbruk. Tidigare var det vanligare att föräldrar, grannar eller bekanta hade lantbruk eller koppling till lantbruk, men så är det inte riktigt längre. Därför är det så viktigt att nå ut till den här målgruppen och berätta och förklara hur livsmedelsproduktionen går till och hur den har utvecklats, säger Nils Peterson, som sitter med i styrelsen för föreningen Odalmannens Lantbruksmuseum.   
Gösta är tidigare rådgivare på Arla och har vuxit upp på en mjölkgård. En del av innehållet i utställningen Alla tiders mjölk, som en gammal mjölkspann och ostform, kommer från den gården. Om man har äldre unika föremål kopplat till lantbruk som man tror skulle passa och som man vill skänka till museet kan man höra av sig till föreningen. Museet är ganska fullt, men när det gäller mindre föremål som kan visas upp i tillfälliga utställningar kan det finnas möjlighet att ta emot och visa upp dem.

Bra aktivitet för lokalavdelningar

Nils hade fram till 2019 växtodling och grisuppfödning strax utanför Linköping. Hans maskiner var betydligt modernare än dessa, men i takt med att utvecklingen går framåt mot nu mer fossilfria drivmedel, teknikutveckling och ett större säkerhetstänk i arbetet tycker han också att det finns ett stort värde i att se tillbaka på den utveckling som skedde under 1900-talet även för lantbrukare i dag.   
-    Utvecklingen skedde snabbt och det är intressant att ta del av. Östergötland har alltid haft bra odlingsjordar och det östgötska lantbruket har legat i framkant när det gäller utveckling, säger han.
Om man som lokalavdelning i LRF vill ha en visning av museet eller om man som enskild person är intresserad av att gå med i föreningen och hjälpa till att underhålla traktorerna och museiföremålen kan man höra av sig till föreningen. Mer information finns här: https://odalmannensmuseum.com    
 

Odalmannens museum
Denna byggnad flyttades från den dåvarande gården i Norrköping. Foto: Carolina Fransson
Odalmannens museum Gösta Milan Nils Peterson
Gösta Milan och Nils Peterson. Foto: Carolina Fransson