Politikerdebatt på Vike Bondemarknad

Kajsa Edbom, 2024
Politerna samlades för en selfie. Foto: Kajsa Edbom.

Värmlands politiska partier slöt upp mangrant på årets politikerdebatt under Vike Bondemarknad, som lockade cirka 4000 besökare.

Varför ska man rösta i EU-valet?

Värmlands politiska partier slöt upp mangrant på årets politikerdebatt på Vike Bondemarknad. Lars-Johan Lander från regionstyrelsen ledde frågestunden, där bland annat frågor om EU politik, skogsbruk, säkerhetspolitiska läget och klimatet diskuterades. Det var spännande att höra skillnaderna mellan partierna och vilka partier ser egentligen de gröna näringarna som en framtidsbransch? 

Kajsa Edbom, 2024
Besökarna tog del av utställarnas utbud och av det fantastiska vädret. Foto: Kajsa Edbom.

4000 besökte Vike Bondemarknad

På Vike Bondemarknad var det ungefär 4000 besökare, det var inte alla som intresserade sig för politikerutfrågningen, men nästan alla som passerade under frågestunden stannade till och lyssnade en stund.

Vike LRF-avdelning är en av medarrangörerna till Vike bondemarknad och är mycket nöjda med årets arrangemang! Samtliga marknadsplatser var välbesökta, besökarna var glada och vädret var fantastiskt!


Kajsa Edbom
Vike LRF-avdelning

Kajsa Edbom, 2024
Det fanns något för alla åldrar under Vike Bondemarknad, bland annat käpphästhoppning. Foto: Kajsa Edbom.