Reflektioner och lärdomar från licensjakten på varg i Ripelången

Lars Sundström, 2014
Foro: Lars Sundström.

I samband med den av länsstyrelsen beslutade licensjakten på varg i reviret Ripelången fälldes 6 individer i början av året. Trots en lyckad jakt finns fortfarande en stor risk för att problematiken kommer återkomma. Med licensjakten i backspegeln finns det flera lärdomar man kan dra inför framtiden.

2 januari började den av länsstyrelsen beslutade licensjakten på varg under ett stort medieuppbåd. Redan första dagen fälldes fyra individer varpå jakten tillfälligt avlystes då det rådde oklarheter om vilket revir de fällda vargarna tillhörde. Ungefär en vecka senare återupptogs jakten igen och ytterligare två individer tillhörande reviret i Ripelången kunde fällas.  

För invånare och lantbrukare i området kring Ripelången innebar den framgångsrika jakten en stor lättnad. Samtidigt finns en stor risk för att problematiken kommer återkomma med nya individer som etablerar sig i reviret. Med licensjakten bakom oss finns det flera insikter och reflektioner man kan ta tillvara på inför framtida insatser.  

Samverkan över gränserna

Torbjörn Johansson, LRF Herrljunga, är en av många som arbetat för att få igenom beslutet om licensjakt. Han har arrangerat möten med och främjat samarbetet mellan politiker, länsstyrelsen och andra inblandade parter. Efter mycket enträget arbete konstaterar han hur viktigt det är med samverkan över gränserna.  

- En nyckel i att få till licensjakten har varit att vi lyckats få politiker och näringslivet i området att engagera sig. När de lämnade en skrivelse till landshövdingen och påpekade för myndigheterna att en stor mängd vargangrepp innebär en produktionsstörning för kommunen och dess näringar har genomslagskraften varit stor. I det arbetet har Herrljungas näringslivsutvecklare Morgan Fihn varit en viktig kugge. En annan en framgångsfaktor under arbetets gång har varit samarbetet med jägarna. De har utfört ett fantastiskt arbete och förtjänar ett enormt stort tack, säger Torbjörn. 

Torbjörn uppmanar även de som är engagerade i frågan till att rikta fokus och energi på rätt saker.  

- Vargfrågan är ju extremt polariserad. Både motståndare till och förespråkare av varg agerar mycket på känslor och drar sig inte för att smutskasta varandra. Men det är lönlöst att idiotförklara meningsmotståndare, det tar oss inget vart. Den enda vägen framåt har varit att skapa saklig opinion och utgå från fakta. En annan viktig faktor är att vi får med oss politiken. Särskilt Bryssel som med art- och habitatdirektivet i mångt och mycket resulterat i den nuvarande vargförvaltningen. I slutändan är det ju politiken som styr länsstyrelsens beslut. Så i stället för att skriva arga kommentarer på Facebook är det bättre att engagera sig i politiken. Se till att rösta i Europaparlamentsvalet och ställa krav på våra politiker, uppmanar Torbjörn Johansson.

Vikten av politiken

Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland, har även hon varit delaktig i arbetet bakom licensjakten. Hon tog bland annat initiativet att köpa in 2 kilometer lapptyg till jägarna då länsstyrelsen vägrade lånade ut det lapptyg de har i sin ägo. Sofia instämmer med Torbjörn och vill passa på att rikta ett tack till de deltagande jägarna.  

- Till att börja med vill jag rikta ett stort tack till jägarna. De var otroligt väl förberedda och gjorde ett fantastiskt jobb. Det goda samarbetet med jägarkåren hoppas och tror jag kommer fortsätta även framöver. Sedan hoppas jag att vi kan uppnå samma goda samarbete även med länsstyrelsen. Agerandet från dem har varit varierande där vissa varit väldigt professionella och hjälpsamma medan andra inte riktigt kan leva upp till samma epitet. Tyvärr blir det ju så att de sistnämnda fläckar ned helhetsintrycket. Samtidigt håller jag med Torbjörn om att det stora arbetet är att få med sig politiken. Det är lätt att bara skylla problem och trögrörlighet på länsstyrelsen men i slutändan agerar de ju på de politiska förutsättningar de fått. Där finns det mycket arbete kvar både i Sverige och framför allt i EU. Därför vill jag passa på att uppmana kommungrupper att engagera sig, dels genom att rösta i Europaparlamentsvalet i juni men även genom att bjuda in politiker till möten och på så sätt se till att frågan hamnar på agendan, säger Sofia Karlsson.  

En osäker framtid

Magnus Kelldén, ordförande jägareförbundet södra Älvsborg, är en av de som samordnat jakten och har dessutom agerat talesperson för de involverade jägarna.  

- Vi är väldigt glada att allt slit uppskattas och är väldigt tacksamma för lovorden. Vargjakt är 90% planering och 10% jakt och utfallet av licensjakten är ett bevis på en fantastisk insats när det kommer till just planering. Alla de som spenderat otaliga timmar i kyla och mörker för att åstadkomma detta förtjänar verkligen en stor eloge. Sedan var det såklart tacksamt att vi fick hjälp från hundförare och jägare från andra delar av landet med erfarenhet av vargjakt och på så sätt slapp göra onödiga tabbar. Men även om jakten var lyckad bromsade vi egentligen bara in vargens etablering i området. Jag är tyvärr övertygad om att vi kommer se fler licens- och framför allt skyddsjakter framöver. Inte minst i Västra Götaland som för vargen är något av en köttbod. Förhoppningsvis kommer naturvårdsverkets utredning för att ta fram uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt och undersöka ett lägre referensvärde för antal vargar i Sverige i slutändan ge oss bättre förutsättningar men det återstår att se. Avslutningsvis vill jag också passa på att uppmana alla som observerar varg att rapportera in det via Skandobs. Det är helt avgörande för framtida jakter att vargarna hamnar i länsstyrelsens register, säger Magnus Kelldén. 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se
010-184 26 28