Regelsafari utanför Enköping uppmärksammar regelbördan för bönder

Det rådde stor enighet om att lantbrukare har alldeles för många regler att förhålla sig till och för många instanser att rapportera in till. Men vad som ska göras åt saken var deltagarna inte lika överens om.

Ett fyrtiotal deltagare från en rad myndigheter deltog i en regelsafari på en mjölkgård strax utanför Enköping. På gården hade ett antal stationer satts upp, som var och en fokuserade på en del av gårdens verksamhet och lyfte ett antal regler som påverkar just den verksamheten.

Det var på Mats Ekströms mjölkgård i Kårsta öster Enköping som regelsafarin ägde rum. Mats sitter också i LRF Mälardalens regionstyrelse.

Regelsafarin var ett initiativ av LRF Mjölk och ett samarrangemang med Länsstyrelsen i Stockholms Län, Livsmedelsverket samt Statens Jordbruksverk

En slutsats var tydlig: deltagarna var överens om att det är alldeles för många regler inom lantbruket. Men dagen uppmärksammade också att det inte bara är antalet regler som är problemet, det är också antalet instanser som data ska rapporteras till som skapar extra arbete. Alla var överens även om det, att även rapporteringen måste förenklas.

Mats Ekström

– Någonstans borde vi väl känna att myndigheterna som kontrollerar oss vill att vi är kvar, att vi fortsätter producera det vi gör. Om vi producerar mjölk och kött producerar vi också biologisk mångfald och kolinlagring, säger Mats Ekström.

Du kan se en video med Mats här.

Hur många regler som Mats verksamhet omfattas av vet han inte. Men under dagens diskussioner gjordes en överslagsräkning och man kom fram till att någonstans runt 600-700 regler som ska rapporteras till en rad olika instanser handlar det nog om.

Exakt vad som ska göras åt antalet regler framkom inte och meningarna går isär en del om vad som är lösningen. Men att diskussionen har börjat är ett bra och nödvändigt första steg.

Flera deltagare i dag pratade om att använda konceptet regelsafari i sina respektive verksamheter för att ta dialogen vidare.

Slutsatsen i dag är ändå att tillsammans kan vi minska regelbördan.