Generationsskifte i Örebro län

Ny regionordförande Erik Sandberg med nya ledamöterna Sara Staffare Granqvist och Lisa Schneider.
Ny regionordförande Erik Sandberg med nya ledamöterna Sara Staffare Granqvist och Lisa Schneider.

Som ett generationsskifte blev årets regionstämma på Lokal brunn. Här finns nu en av landets yngsta regionstyrelser med fyra ledamöter under 40 år där dessutom halva styrelsen består av kvinnor. I slutet finns en film med avgående regionordförande Per Willén.

Efter 12 år som ordförande och 16 år i regionstyrelsen har Per Willén beslutat att kliva tillbaka och ställa sin plats till förfogande. Även Lars Eric Anderson lämnade regionstyrelsen där han verkat i 12 år.

Till nya ledamöter valdes Sara Staffare Granqvist, Hällefors och Lisa Schneider, Fjugesta medan Erik Sandberg utsågs till ny ordförande och Kristin Södergren, Granbergsdal, Karlskoga till ny vice ordförande. 

– Förutsättningarna ska vara goda för företagare inom de gröna näringarna. Långsiktighet i politiska beslut och näringarnas ekonomi är frågor som vi alltid måste ha med i vårt uppdrag, säger Erik Sandberg, 39 år, agronom med ekonomiinriktning.

– Det är även viktigt att vi delar med oss av kunskaper och erfarenheter som finns inom jord och skogsbruk till myndigheter och beslutsfattare, tillade han.

Erik är uppväxt på en gård i Glanshammar öster om Örebro där han bor med hustrun Sara, två barn och hunden Harry.  Gårdens huvudproduktion är växtodling och sker tillsammans med en medarbetare och god hjälp från övriga familjen.

Sara Staffare Granqvist, 34 år, är sommelier och mjölkfårbonde. Hon driver Bredsjö Mjölkfår AB med 80 mjölkande tackor och 150 lamm. Sara brinner verkligen för den regionala livsmedelsproduktionen. Hon ser det som en katastrof om vi inte kan försörja länets invånare med mat och ser sin huvuduppgift att öka kunskapen bland skolelever, konsumenter och i samhället.

– Många är väldigt långt ifrån livsmedelsproduktionen idag. Samtidigt märker jag att många vill in i branschen och De gröna näringarna. Här har vi ett jobb att göra, med att minska klyftan och öka kunskapen. Alla behövs om vi ska få mat på borden, säger Sara.

Lisa Schneider, är 32 år, är lantmästare och fjäderfärådgivare när hon inte jobbar på gården. På Berga gård har de ekologisk produktion med 12 000 värphöns, 340 ha växtodling och knappt 100 tackor för lammproduktion. De förädlar även gårdens produkter i Berga Skafferi med gårdsbutik, äggbod, gårdscafé och konferensvåning.

– Jag vill vara med och bidra till att skapa bra förutsättningar för svenska lantbrukare, och öka konsumenternas kunskap och intresse för vår livsmedelsproduktion, säger Lisa som även är förtroendevald och ledamot i riksstyrelsen för Ekologiska Lantbrukarna.

I styrelsen för LRF Örebro län ingår Erik Sandberg, Kristin Södergren, Sara Staffare Granqvist och Lisa Schneider. Linderkers och Fredrik Gherke.

Se gärna filmen där Per Willén summerar 12 år som ordförande och ger medskick till nya styrelsen, så klicka på länken.