Många ser som mest fördelaktigt att nuvarande lokalavdelningar omvandlas till kommunavdelningar

Ninni Kolmodin
Ninni Kolmodin. Foto: Carl Selling

Årsmötessäsongen för lokalavdelningarna på Gotland är precis avslutad. Årets punkt på dagordningen från regionstyrelsen har varit folkrörelseremissen och hur LRF Gotland ska organiseras framåt. Ninni Kolmodin, vice ordförande i regionstyrelsen och representant från LRF Gotland i referensgruppen för framtidens folkrörelse, berättar om hur diskussionerna kring remissen har varit under årsmötena.

LRFs förtroendemannaorganisation håller på att ses över och just nu är ett förslag ute på remiss till och med den 31 mars. Förslaget är att stadgebinda kommungrupperna. Detta innebär att de har årsmöte, får motionsrätt och utser fullmäktige till regionstämman. Lokalavdelningarna blir enligt förslaget stadgefria. De ersätts med intressegrupper som samverkar i ett visst område eller inom en viss fråga på regional/lokal nivå.  

Förtroendemannaorganisationen på Gotland skiljer sig i dag från övriga landet i och med att det inte finns samma struktur med lokalavdelningar och kommungrupper här.

-  Samtidigt som vi på Gotland ska sätta oss in i hur förslaget kommer att slå för oss så behöver vi även se på och hitta en lokal/regional lösning som fungerar för oss. Det behöver vara en lösning där vi både stärker det lokala engagemanget och rustar oss för ett attraktivt LRF på Gotland även i framtiden, säger Ninni.

Stolthet över vad som görs

Hon sammanfattar årsmötena med informationen och diskussionerna kring remissen såhär:

-  Vi hör att det finns en stolthet över vad som görs i avdelningarna. Till viss del efterfrågas det sammanslagningar med andra avdelningar, men inte att det blir så stora avdelningar att medlemsantalet blir för högt eller att den geografiska ytan blir för stor. Det finns även de som känner sig tillfreds med nuläget och gärna ser det som framtidsscenariot för sin avdelning. Ett viktigt budskap och medskick som vi fått har varit att man vill känna sig ”hemma” i sin avdelning och man efterfrågar bibehållen frihet genom eget organisationsnummer, fortsätter hon.

LRF Gotland har tagit fram två olika scenarier för hur organisationen på Gotland skulle kunna utformas framåt. Scenario ett är att nuvarande 39 avdelningar omvandlas till kommunavdelningar med en dynamisk förändring i den geografiska indelningen. Scenario två är att nuvarande fyra kommundelsgrupper omvandlas till kommunavdelningar. Lokalavdelningarna ligger under LRF Gotland med en arbetsordning som styr formaliteter.

-    - Någon eller ytterst få har sett positiva vinklar med gotlandsscenario två. De flesta ser alternativ ett som mest fördelaktigt. Från regionstyrelsen kommer vi nu att sammanfatta de inspel vi fått på årsmötena och ha med det som underlag i vårt remissvar, säger Ninni.   

Konferens den 1 mars

Under kvällen den första mars är alla lokalavdelningsordföranden inbjudna till en konferens, som ett nästa steg i processen.

- Vi ser det som viktigt att så många som möjligt svarar på remissen och om man har frågor eller funderingar behöver man inte tveka utan bara höra av sig till oss i styrelsen så tar vi det därifrån, säger Ninni.

Här hittar du kontaktuppgifter till regionstyrelsen. 

Ninni riktar ett stort tack till alla som varit med på årsmötena och bidragit till fina och bra diskussioner med kloka inspel och åsikter.

Här samlar LRF aktuell information kring processen med framtidens folkrörelse.