Satsning på lokal kriskost

Kriskost lagas i skolköken
Linköping kommun bygger upp sin beredskapskost i vardagen, genom att laga fler portioner som frystorkas och lagras.

Kommungruppens årsmötet för Linköping LRF lockade 35-talet besökare till Loftet på Vreta. Och här fick de veta att Linköpings kommun ligger långt framme med ett ambitiöst program för att klara matförsörjningen vid en långvarig krissituation.

Huvudtalare för kvällen var Martin Liabäck, avdelningschef för beredskap på Linköpings kommun. Han berättade om kommunens ambitiösa program kring matförsörjning i de offentliga köken, även i händelse av krigssituation. 

Enligt Martin är Linköping den enda kommun som konkret tagit tag i utmaningen så här långt i att försörja sina elever i grundskolan och äldre på boenden med mat under 100 dagar. Det kommer man göra genom att på egen hand frystorka och lagra en meny på 5 rätter under 20 års tid. 

Det kommer göras genom att, i första läget, under sju års tid laga extra portioner i storköken. Dessa extra portioner går dagligen till torkanläggningen. Måltiderna paketeras sedan och lagras på ett flertal hemliga platser runt om i kommunen. 

Efter 20 år ska dessa beredskapsförråd börja rotera i den vanliga kosthållningen, som då kommer att bestå av 20 procent frystorkat i den vanliga maten. Martin konstatera lite skämtsamt att han redan nu vet vilken mat han kommer få på hemmet som gammal, den mat han 20 år tidigare såg till att ta fram.

Genom att själva sköta denna frystorkning och rotera måltiderna i den vanliga kosthållningen kan denna beredskap hanteras på ett mycket kostnadseffektivt sätt, utan svinn och med ett garanterat självvalt innehåll. Ett mycket spännande föredrag och många frågor från deltagarna
 
Erik Erjeby och Per Wendler presenterade sedan läget och tidsplanen kring folkrörelseutvecklingen med de nya stadgarna. Blev bra diskussioner och en trygghet i rummet kring processen och det upplägg som gäller framåt med kommunavdelningar och valfriheten kring lokalavdelning och lokal grupp med smidig ekonomihantering. Att Linköping ska gå på den snabba tidsplanen var det full uppslutning kring. 
 
Årsmötet hanterades snabbt och smidigt och en stark styrelse valdes efter bra ett bra arbete av valberedninge. Erik Vrethem valdes till ny ordförande efter Christer Alexis som kvarstår i styrelsen. Övriga är Anna Eklöf, Jonas Berginger, Jonas Edlund, Loa Dufvenberg Ivarsson, Sebastian Sollie, Oliver Jakobsson och Pernilla Sjögren Larsson.