Sävsjö kommungrupp uppvaktar kommunen kring matfrågan 

Ingemar Ahnstedt, ordförande i Sävsjö kommungrupp.

Vi ringde upp Ingemar Ahnstedt, ordförande i Sävsjö kommungrupp, och David Brogård, köttproducent i Sävsjö, för att höra hur läget är med matproduktionen i kommunen.

– Det ska bli en ny upphandling här under året som ska träda i kraft -25. Vi har precis bjudit in kommunen och politiker till ett studiebesök här i april, vi bjuder på lunch och så berättar en köttproducent om sina klimatberäkningar, säger Ingemar Ahnstedt, ordförande i Sävsjö kommungrupp.  

Syftet är att träffas, ha samtal om både lokal, regional och svensk mat. Hur ser efterfrågan och behov ut i kommunen? Vilka är argumenten för den svenska produktionen – allt från hållbarhet, lönsamhet och en mängd andra betydelsefulla delar som man behöver ha insikt om. Beredskapsfrågorna har ju blivit aktuella, där är livsmedelsdelen betydande.  

Kommungruppen ska lämna över en lista på producenter i närområdet som kan vara aktuella för att leverera mat till kommunens verksamheter.  

Över lag är dialogen med kommunen bra, berättar Ingemar.  

– De är intresserade och vill gärna köpa lokalt om det går, och även dela upp upphandlingen. Vi har tryckt på det här med beredskapen att det kanske är bra att ha lite fler ingångar än just bara de här stora som levererar allting, säger han.  

David Brogård ska vara med på studiebesöket i april för att berätta om sina klimatberäkningar och gårdens satsningar. Han föder upp tjurar och ser positivt på framtiden, vegantrenden har vänt och kött har blivit en bristvara 

– Vi blir av med så mycket kött vi har så det är inga problem, säger han.  

När det kommer till diskussionen om beredskap lyfter han frågan om hur utbyggnaden av beredskapslager ska gå till, vem ska finansiera och sörja för att vi har mat som räcker vid en kris?  

Han ser att en av svårigheterna med att använda lokalproducerat inom det offentliga i större utsträckning är att lantbrukaren behöver få avsättning för allt.  

– Det är ett flöde av djur och varor som behövs hela tiden för att skapa lönsamma företag, då är det svårt om man bara vill ha en del av ett djur, säger David Brogård.  

I den egna verksamheten fortsätter de att investera i bevattning och att få ett mer resurseffektivt företag, blanda annat genom att söka medel från Klimatklivet.  

– Vi fortsätter att försöka bli ett mer uthålligt företag med den omvärldsbild som råder och med de klimatförändringar som är.  

När det kommer till lantbrukarkåren i Sävsjö menar David Brogård att statistiken vad gäller en hög medelålder ska tas med en nypa salt. Det kan stämma om man räknar på antalet lantbruksföretagare, men det kanske inte är det mest relevanta måttet.  

– Jag tycker att det är rätt så positivt runt Sävsjö kommun. Det har skett rätt så stora föryngringar där volymen kommer från, säger han.