Spara, ställ om och producera förnybar energi. Är du företagare i Stockholms län och intresserad av att spara energi? Hur går en energiöversyn till? Funderar du på att producera egen energi genom solceller eller biogas? Vad finns det för möjligheter med hästgödsel? Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om hur ditt företag kan spara, ställa om och producera energi.

Seminariet riktar sig till företagare på landsbygden som lantbruk, livsmedelsförädlare, trädgårdshandel, hästföretagare och entreprenad- och transportföretag. 

Tid och plats
Torsdag 30 mars kl. 13.00-16.00 med fikapaus
Scandic Hotell Infra City, Bredden, Kanalvägen 10, Upplands-Väsby

Anmälan
Anmäl dig senast 28 mars HÄR

Program
Cassandra Bjelkelöv Telldahl, LRF Mälardalen
Energiöversyn för företag, Rasam Sheibeh, Energi- och klimatrådgivningen
Solceller för företagare, Philip Junghahn, WSP
Energi- och hållbarhetsarbete på Lövsta Stuteri, Alida Säflund
Hästgödsel och biogas, Johan Benjaminsson, Gasefuels
Tips om mer information och stöd, Niklas Bergman, Energikontoret Storsthlm

Kontakt
Niklas Bergman, niklas.bergman@storsthlm.se 

Seminariet arrangeras av Energikontoret Storsthlm, LRFs projekt "Minskad klimatpåverkan och förnybar energi" med finansiering från Jordbruksverket och EU:s landsbygdsprogram och Almi genom projektet "Omställning Stockholm" med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Energi och klimatrådgivningen i Sigtuna, Upplands-Bro, Upplands-Väsby och Sollentuna kommuner.