Sopplunch med tema Vänerns nivåer

Sopplunch Vänerns vattennivåer
Gunnar Lagerkvist, länsstyrelsen Värmland berättade om Vänern och den nya tappningsstrategin. Foto: Kajsa Edbom.

Under skärtorsdagen bjöd LRF Kristinehamn in markägare till sopplunch, för att få och dela information om Vänerns nivåer och eventuella konsekvenser.

Kristinehamns kommungrupp bjöd in nordöstra Vänerns sjönära markägare för att under en sopplunch under skärtorsdagen, få tillfället att träffas och prata om Vänern och dess vattennivåer. Medverkande på plats var Gunnar Lagerkvist från länsstyrelsen Värmland som berättade om Vänern och den nya tappningsstrategin. 

Efter att en enkät från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) skickats ut, där väldigt höga katastrofnivåer presenterades med frågeställningen ”Vad skulle dessa nivåer innebära för ditt företag”, blev det en viss oro bland berörda markägare. Den höga katastrofnivån som presenterades i MSBs enkät var nämligen ca en meter högre än översvämningen år 2000/2001. Vid de katastrofnivåerna fungerar inte företagens verksamheter, det gör inte resten av samhället heller om inte verksamheterna kan skötas från båt. 

Den nya tappningsstrategin (som är beslutad 2023, verkställas först 2025) innebär en 1–2 dm högre vattennivå under våren. Men Vänerns nivå är nyckfull, liksom vädret och nivån går inte alltid att kontrollera oavsett vilken ”strategi” som beslutas om. Man räknar med en maxtappning på 1000 kubikmeter per sekund, medan Vänern vid nederbörd fylls på med 2000 kubikmeter per sekund.

Väners vattennivåer
Vad blir konsekvenserna av för hög eller för låg vattennivå? Foto: Kajsa Edbom.

Vad innebär det för markägarna? 

Vad blir egentligen konsekvenserna av en högre eller lägre vattennivå för varje enskild markägare? 

- Det kan vi inte svara på idag. Men det vi kan göra är att hjälpas åt med att dokumentera. Ett enkelt sätt att dokumentera är genom att ta ett foto och skriva ned datum samt plats. Har vi den infon kan vi sedan gå tillbaka och se vilka nivåer Vänern hade vid den tidpunkten. Detta är något som kommer vara mycket värt i den kommande process när Vänerns vattendom ska omprövas. En process som planeras till 2033 säger Kajsa Edbom, regionalt sakkunnig LRF Väst.

LRF Kristinehamn