Sörmlänningarna antog nya stadgar

Presidium för extrastämma i Flen för Sörmland med regionordförande

Det var en helt enig extrastämma som beslutade om att anta LRFs nya stadgar, samma stadgar som riksförbundsstämman antog den 21-22 maj i år.

Tisdagen den 18 juni efter lunch kopplade 31 av länets valda fullmäktige upp sig via Teams för att ta beslut om nya stadgar och fördelningsmodell av fullmäktigeplatser till nästa års regionstämma.  

Regionordförande Johan Lagerholm hälsade välkommen och inledde med att berätta om bakgrunden till detta historiska beslut. Han berättade att organisationsförändringen har sin utgångspunkt i motioner från LRFs medlemmar. Arbetet har pågått sedan 2018 och är efter flera remissomgångar i hela organisationen väl förankrat.  

Stämman öppnades av Karin Andersson och Karin Eriksson i presidiet. Under extrastämman fick Johan Lagerholm frågor om varför det kallats till en extrastämma i juni och på vilka grunder fullmäktigeplatserna har fördelas mellan de olika kommunavdelningarna, vilket medför att kommande fullmäktige kommer att ha färre delegater än tidigare år.

– Det har varit en så tydlig önskan i medlemsleden att jag personligen ändrat min åsikt och vill ge kommunavdelningarna möjlighet att komma igång med det arbetssätt de önskar. Samtidigt finns det en flexibilitet i övergången. Vi vill heller inte pressa avdelningar, förtroendevalda eller medlemmar att bemanna fullmäktigeplatserna utan få till ett smidigt arbetssätt. Det ska vara enkelt och lustfyllt, summerade Lagerholm

Efterföljande omröstning visade att beslutat var enhälligt, vilket Johan Lagerholm välkomnade. Han ser nu fram emot att påbörja arbetet med att stärka kommunavdelningarna. 

Sekreterare under mötet var styrelsestödet Therese Staffansson medan Lars Andersson och Ingvar Kylestorp var protokolljusterare. Rösträknare var Carl Selling och Karin Duckarve medan Magnus Bäck fångade frågorna i chatten.

Länkar

Nya stadgar (Stadgar för Lantbrukarnas Riksförbund, ideell förening med tillhörande regionförbund)

Fullmäktigefördelning till regionstämman 2025