Stoppa spridningen av renkavle och hönshirs

Renkavle

Ogräsen renkavle och hönshirs blir allt större problem i södra Sverige. LRF Entreprenad och LRF Växtodling uppmanar nu till noggrann rengöring av jordbruksmaskiner för att hindra spridningen och skydda skörden.

Renkavle, ett besvärligt ogräs i höstvetedominerade växtföljder, har blivit ett växande problem i stora delar av södra Sverige. Ursprungligen är det ett för skånska odlare, men nu har renkavle spridit sig över stora områden i regionen.

Till skillnad från renkavle är hönshirs ett vårgroende ogräs som främst skapar problem i radsådda grödor som majs, potatis och sockerbetor, samt i vårsådd spannmål. Under odlingsåret 2023 ökade hönshirs kraftigt på grund av de glesa vårgrödorna, vilket möjliggjorde en andra groning efter utförd ogräsbehandling.

Både renkavle och hönshirs sprids ofta genom dåligt rengjorda maskiner vid maskinsamarbeten eller när hjälp hyrs in från maskinstationer. Vid sådana samarbeten ökar risken betydligt att ogräset sprider sig.

För att motverka denna spridning uppmanar LRF Entreprenad och LRF Växtodling alla beställare av tjänster att säkerställa att maskinerna är ordentligt rengjorda. Utförare av tjänster bör också ta sitt ansvar och noggrant rengöra sina maskiner för att förhindra att ogräs som renkavle och hönshirs sprider sig vidare.

Det är av största vikt att alla inom lantbrukssektorn samarbetar för att minimera spridningen av dessa problemogräs och därmed säkra en hållbar och effektiv odling.

Här kan du läsa mer

Gräsogräs - LRF

Renkavle - Jordbruksverket.se

Hönshirs - Jordbruksverket.se