Stort intresse för livsmedelsberedskap i Söderhamn

Över 150 personer samlades på CFL i Söderhamn för att tillsammans ta sig an den viktiga fråga om Gävleborgs beredskap vad gäller livsmedelsförsörjning.

Livsmedelsberedskapsdagen var ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Gävleborg, LRF Gävleborg, Matvärden, samt Region Gävleborg.

Arrangörerna konstaterar tillsammans att vårt samhälle är sårbart och produktionen av livsmedel är beroende av en stabil omvärld. Att det är oroligt i omvärlden, inte minst i vårt närområde, gör att vår livsmedelsberedskap har seglat upp som en uppmärksammad och viktig fråga i samhället.

Utgångspunkten för dagen var att Gävleborgs livsmedelsberedskap är en komplex fråga som måste belysas från flera olika håll. Arrangemanget var en temadag där vi tillsammans samverkar för en robust livsmedelsproduktion och konsumtion i länet

Bland de många deltagarna fanns lantbrukare, företagare inom livsmedelskedjan, politiker från kommuner och regionen, tjänstepersoner m.fl.

Csaba Jansik, forskare vid Finlands Naturresursinstitut

Det mycket uppskattade öppningsanförandet hölls av Csaba Jansik, forskare vid Finlands Naturresursinstitut.

– Det vi diskuterar i dag är beredskapen för livsmedelsförsörjning i våra länder, hur vi arbetar med de här frågorna med producenter, konsumenter, handel, restauranger osv. Och framför allt hur vi måste arbeta tillsammans för att lösa detta, inom länder men också mellan länder, säger Csaba Jansik.
 
– I Finland försöker vi arbeta med lantbrukare på olika sätt, inte minst vad gäller lönsamhet. Lantbrukares lönsamhet har gått ner de senaste åren, och frågan är hur den kan förbättras. Och det betyder att samhället, politiken måste skapa förutsättningar för lantbruket att generera nog med vinst. Men förstås måste också lantbrukarna själva vara företagsledare, fatta rätt strategiska beslut och ha nog med kunskap och erfarenhet för det. Lantbrukarna är företagare också, och de måste tänka i kronor och ören, inte antal ton producerat, även om det förstås finns ett samband, säger Csaba Jansik.

Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg

Lotta Zetterlund, ordförande i LRF Gävleborg presenterade två seminarier under dagen, ett om beredskap på gårdsnivå och ett om energiförsörjning.

– Mitt första pass här handlade om beredskap och vad vi behöver på gårdarna för att kunna svara upp för livsmedelsberedskap. Vi behöver kunna fortsätta producera mat ifall att vi hamnar i en kris eller i värsta fall i ett krig. Vi i LRF står redo att öka produktionen och stärka vår livsmedelsberedskap, men vi kan inte göra det själva, vi måste ha rätt förutsättningar och samverka med andra, säger Lotta Zetterlund, ordförande i LRF Gävleborg.

 

Mia Brodin

Mia Brodin var en av deltagarna på beredskapsdagen. Hon är ordförande i LRFs kommungrupp i Hofors och driver en gård med dikouppfödning, vallodling samt skogsbruk tillsammans med sin man.

– Beredskap och livsmedelsproduktion är a och o för all vår verksamhet. Det är glädjande att så många olika aktörer är här i dag, kanske speciellt politiken. Jag tar speciellt med mig att vi alla som är här i dag behöver behöver mycket bättre samverkan, säger Mia Brodin.

Annika Sahlin

Annika Sahlin driver Skale skafferi i Söderala tillsammans med sin man. De har haft jordbruk sedan 1987, först med grisproduktion, och på senare tid med fokus på honung, grönsaker och äldre typer av spannmål, det som kallas kulturspannmål. 

– Att vara med här i dag är förstås intressant för jag kan visa upp en del produkter vi säljer. Men jag vill också bidra till att näringens betydelse för vår beredskap stärks. Jag upplever att det finns ett mycket högre intresse för vår näring nu, vår beredskap. Men det finns så många frågor kvar, hur ska vi göra, och för att lösa det behöver vi träffas och prata, säger Annika Sahlin.

Intresset var stort för de varor som utställarna erbjöd

Deltagarna tycks vara rörande överens om att dagen var givande: ”En ovanligt bra och inspirerande dag” och ”Tack för en toppendag. Proffsigt genomfört från ankomst till hemgång.” var några av kommentarerna som lämnades på utvärderingen.

Den mest populära programpunkten var Csaba Jansik som berättade om Finlands arbete med livsmedelsberedskap. Det gav mycket inspiration och tankar kring hur vi kan arbeta här i Sverige.

Blandningen av deltagare där både politiker, myndigheter, andra organisationer samt producenter deltog var en annan sak som uppskattades. Det framfördes också önskemål om fler arrangemang, och en av de saker som stod på önskelistan var aktiviteter för att höja kunskapsnivån hos politiker. Detta kommer vi på LRF att ta vidare tillsammans med våra samarbetsorganisationer i den regionala livsmedelsstrategin i Gävleborg.

Anette Jonsäll, Region Gävleborg, agerade moderator under dagen
Ett exempel på alla livsmedelsproducenter och förädlare som deltog
Flera frivillia försvarsorganisationer var med och ställde ut