Studie- och yrkesvägledare fick uppleva det gröna näringslivet: "Jag har fått en aha-upplevelse att det finns så många yrken inom den gröna näringen"

Studie- och yrkesvägledare från Gävleborg besöker Koldemo Lantbruk.
Studie- och yrkesvägledare från Gävleborg besöker Koldemo Lantbruk.

Studie- och yrkesvägledare (SYV) i Dalarnas, Gävleborgs och Uppsala län har fått lära sig mer om de gröna näringarna och vilka utbildnings- och jobbmöjligheter som finns inom branschen. Genom att fokusera på SYV:arna, som har en nyckelroll på skolorna, når vi indirekt tusentals elever. Vi informerar och inspirerar SYV:arna som i sin tur för detta vidare till sina elever så att de kan göra ett aktivt val inför fortsatta studier och yrkesval. 

Vi har bjudit alla SYV:are i respektive län på en bussresa där de har fått besöka gårdar, träffa representanter från skogsnäringen i skogen och naturbruksgymnasiet i aktuellt län.

I utvärderingen uppger många att de var positivt överraskade över möjligheterna och bredden i branschen. Hundra procent av de som svarat på utvärderingen rekommenderar aktiviteten till andra SYV:are och lyfter fram vikten av att vara ute i verkligheten, att få träffa yrkesverksamma och besöka riktiga gårdar.

- Jag har fått några aha-upplevelser, att det finns så många yrken inom den gröna näringen. Sådant man inte alltid tänker på, säger en SYV:are i Uppsala län.

- Det jag tar med mig från dagen är komplexiteten inom både lantbruk och skog och hur brett det tycks vara. Det känns som att det är lite outforskad mark för gemene man, säger en SYV:are efter resan i Dalarna.

- Jag har blivit inspirerad av hur mångfasetterad denna gröna näring är och kommer med all säkerhet att kontakta er framöver för medverkan som ett inslag i skolan, säger en annan deltagare i Dalarna.

- Det bästa var att träffa lantbrukarna! Mycket bra val av inspirerande och karismatiska individer som på ett intresseväckande sätt berättade om lantbrukssektorn, tycker en av SYV:arna som var med i Gävleborg.

Aktiviteten i Uppsala län genomfördes inom ramen för årets Bonden i skolan-projekt och finansierades av Landsbygdsprogrammet i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län, som ett led i den regionala livsmedelsstrategin ÄtUppsala län. Träffarna i Dalarna och Gävleborg genomfördes i samverkan med Skogen i skolan. Gemensamt för alla tre träffar är att vi samarbetat med Jobba Grönt samt även lyft fram SLU.

En glad studie- och yrkesvägledare under besöket på naturbruksgymnasiet Nytorp i Gävleborg där de bland annat fick prova att köra lastare och att klippa får, vilket var väldigt uppskattat!

En glad studie- och yrkesvägledare under besöket på naturbruksgymnasiet Nytorp i Gävleborg där de bland annat fick prova att köra lastare och att klippa får, vilket var väldigt uppskattat!

En elev på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla visar hur en av skolans skogsmaskinsimulatorer fungerar.

En elev på Uppsala Yrkesgymnasium Jälla visar hur en av skolans skogsmaskinsimulatorer fungerar.

Under det skogliga besöket i Dalarna fick SYV:arna träffa Marilinn och Jessica från Stora Enso som berättade om i sina yrken som produktionsledare och transportledare och hur deras väg dit sett ut.

Under det skogliga besöket i Dalarna fick SYV:arna träffa Marilinn och Jessica från Stora Enso som berättade om i sina yrken som produktionsledare och transportledare och hur deras väg dit sett ut.

I slutet av dagen delades kassar ut till alla studie- och yrkesvägledare med information från LRF, Jobba Grönt, Skogen i skolan och SLU och dessutom något gott att äta och dricka från lokala producenter.

I slutet av dagen delades kassar ut till alla studie- och yrkesvägledare med information från LRF, Jobba Grönt, Skogen i skolan och SLU och dessutom något gott att äta och dricka från lokala producenter.