Svar på skrivelse om försäkring för väder och riskhantering

Ester Sorri, 2016
Foto: Ester Sorri.

På LRF Värmlands regionstämma i slutet av mars beslutade deltagarna att skicka vidare en skrivelse gällande försäkring för väder och riskhantering. Även LRF Västra Götaland beslutade på sin stämma att skicka vidare en liknande skrivelse på samma tema.

Nu har LRFs enhet för näringspolitisk analys svarat på skrivelsen.
Läs svaret här.