Svensk mjölkproduktion allt viktigare i ett globalt perspektiv

Maria Karlsson, LRF Mjölk
Maria Karlsson, LRF Mjölk, deltog i International Dairy Federations årliga konferens i Chicago.

Hallå där, Maria Karlsson, som nyligen har kommit hem från International Dairy Federations årliga konferens.

Vad är dina intryck från konferensen?

Att åka på International Dairy Federations (IDFs) årliga konferens är en av de roligaste arbetsuppgifterna som ingår i min roll som Sveriges nationalsekreterare i IDF. En roll som i övrigt innebär att jag är länken mellan IDFs huvudkontor i Bryssel och de 30-talet svenska experter som är engagerade i IDF. Olika länder står värd för konferensen. I år hölls konferensen i Chicago, USA. Nästa år i Paris. Då hoppas jag många från Sverige har möjlighet att delta.

Hur går snacket i mjölk-världen?

Möjligheterna och utmaningarna är snarlika över hela världen. Alla har ägarskiften och hållbarhetsfrågor högt på agendan. Vi har en gemensam utmaning i att välkomna en yngre generation mjölkbönder. Det finns enskilda goda exempel att lyfta, men på nationell nivå är det inte bara Sverige som har en åldrande bondekår. Sen skiljer sig skalan mellan länder. I till exempel Indien har en mjölkbonde i genomsnitt ett par kor, medan i USA anses en gård med ett par hundra mjölkkor vara en liten besättning.

Läs mer: Positivt trendbrott – ökat intresse att vara svensk mjölkbonde

Ser du några trender som kommer till Sverige om 5-10 år?

Nej, snarare tvärtom. Svenska mjölkbönder ska känna sig stolta över det hållbarhetsarbete de gör och den kvalitet på mjölken som de levererar. Internationellt sett står vi oss väldigt bra och vi kan bli ännu bättre på att berätta det. Här finns en potential för svenska bönder att inspirera sina kollegor i övriga världen. Alla jobbar vi för samma mål, och med de klimatförändringar som vi ser så blir svensk mjölkproduktion än viktigare i ett globalt perspektiv. Vi ligger långt fram tekniskt, innovativt och hållbarhetsmässigt.

Läs mer: SLU-forskaren: Svenska kor släpper ut lika lite metan som på 1800-talet

Fakta om International Dairy Federation

  • IDFs 40 medlemsländer representerar 75 % av den globala mjölkproduktionen.
  • Över 1200 experter är engagerade i IDFs 17 kommittéer.
  • Organisationen har sitt säte i Bryssel och på huvudkontoret jobbar nio personer.
  • IDF samarbetar med internationella organisationer, t.ex. FAO, WHO, ECOSOC, UNEP, OIE, Codex Alimentarius, ISO.
  • Sverige har varit medlemmar av IDF sedan organisationen bildades 1903.
  • Svenskt medlemskap i IDF innebär säkerställning av aktuell information om områden som djurhälsa och djurvälfärd, mjölkproduktion, management, hållbarhet, säkerhet, mejeriteknologi, mjölkkvalitet och nutrition.