Två kommungruppsdagar fyllda av kunskap och inspiration

Klara Jolanki och Frida Dahlberg
Klara Jolanki och Frida Dahlberg adjungerade ledamöter i regionstyrelserna och ordföranden för LRF Ungdomen Norrbotten och Västerbotten.

Det var ett stort engagemang när delar ur kommungrupperna från LRF Norrbotten och LRF Västerbotten träffades för att kraftsamla och diskutera viktiga frågor inom de gröna näringarna den 19-20 oktober i Piteå.

Under två dagar träffades delar ur kommungrupperna i Norrbotten och Västerbotten samt länens regionstyrelser i Piteå för att planera och få inspiration inför höstens aktiviteter och kommande verksamhetsår. Kommungrupperna fick dels framföra vilka frågor som kändes viktigast för stunden, dels vad de tyckte att LRF ska arbeta vidare med. Man förde en dialog om hur kommungrupperna tillsammans kan stärka det näringspolitiska arbetet på kommunal nivå framgent. 

Det talades om krisberedskap kopplat till livsmedel och att bibehålla en levande landsbygd bör vara en säkerhetsfråga. Man diskuterade även annat som påverkar jordbruket och skogsbruket i stort så som fågelskador på åkermark och djurrättsaktivism.

Karin Nolén, regionalt sakkunnig skog och vilt vid LRF Nord berättade om LRFs arbete inom skogen, om status på älgstammen i länen samt det arbete som görs kring artskyddsförordningen och den tretåiga hackspetten.

Tretåig hackspett
Tretåig hackspett

Ann-sofi Collin, regionalt sakkunnig infrastruktur och miljö vid LRF Nord deltog digitalt och pratade om infrastruktur, byggande på åkermark, enskilda vägar och den utredning som finns kring ersättningen av dessa.

Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbottens regionstyrelse samt Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbottens regionstyrelse berättade om Norrlandsgruppen och det arbete som gjorts gällande de så kallade ”öarna” i stödområdesindelningen samt det arbete som görs inom  renmarksutredningen och det kommande webbinariet inom ämnet som kommer att arrangeras den 1 november.  Läs mer om webbinariet här.

människor i konferenslokal
Jenny Karlsson, ordförande LRF Norrbotten och Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten.

Framtidens folkrörelse ska göra det enklare för alla att engagera sig

Josefin Lundberg från LRF Norrbottens regionstyrelse och Stefan Lindgren från LRF Västerbottens regionstyrelse berättade om utvecklingen av Framtidens folkrörelse och den kommande remissperioden samt uppmuntrade kommungrupperna att svara på remissen.

– Tanken är att vi ska fokusera på att stärka det näringspolitiska arbetet på kommunal nivå. Det lokala engagemang som finns i lokalavdelningarna ska fortsätta leva vidare men kommer hamna under kommungruppen. Detta gör att man som medlem slipper drunkna i föreningsadministration, berättade Josefin Lundberg.

– Förändringarna på lokalavdelningsnivå diskuteras fortfarande men målsättningen är att göra det enklare för den stora massan att engagera sig, berättade Stefan Lindgren.  

Konferensen avslutades med information och inspiration till kommande aktiviteter kopplat till ”Vecka 47”, då hela LRF ska kraftsamla och påverka allmänhet och politiker över hela landet med stöd från reformagendan. Läs om LRFs reformagenda här.