Utbildningsdag för ungdomsstyrelserna i LRF Dalarna, Gävleborg och Mälardalen

lr ungdomen dalarna gävleborg mälardalen

Lördagen den 11 mars träffades de fem ungdomsstyrelserna i LRF Dalarna, Gävleborg och Mälardalen på Högbo Brukshotell för att bli stärkta i sina roller som förtroendevalda samt för att få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Dagen innehöll allt ifrån Ungdomens arbetsordning, budget och arvodering till diskussioner om remissen kring framtidens folkrörelse, hur ungdomarna själva vill vara med och påverka i större utsträckning samt information om ambassadörskap för Jobba Grönt.

Martin Moraeus, ledamot i LRFs riksstyrelse, gästspelade och pratade om sin syn på att vara förtroendevald, stadgar och hur LRF jobbar med lobbyarbete och det Martin lyfte fram som en av de viktigaste sakerna för att lyckas i sitt styrelsearbete är att trivas ihop, ha kul och att lita på varandra, samtidigt som det gäller att våga och testa sig fram! Slutet av dagen ägnades åt erfarenhetsutbyte mellan regionerna, vilket gav inspiration och nya idéer för kommande aktiviteter!

Utifrån sina uppdrag som stöd till LRF Ungdomen har Anna Lindgren och Åsa Wärlinder varit med och förverkligat utbildningsdagen, vilken från början initierades av ungdomarna själva, samt att alla tre regionala styrelser inom LRF Mitt; Dalarna, Gävleborg och Mälardalen, har LRF Ungdomen som en prioriterad grupp.

– Det är ett härligt gäng med stort engagemang och ett driv att vilja påverka! Det känns kul att ungdomarna uppskattar samverkan och utbytet med varandra, där initiativet till den här gemensamma utbildningen kom ifrån ungdomarna själva. De inspirerar och ger varandra nya idéer till framtida aktiviteter, säger Anna Lindgren om dagen.