Vad kan du göra när det är ett markavvattningsföretag, enskilt dike eller naturligt dike?

män, inomhus, kartor
Jonas Hellberg, Mikael Aronson och Christer Jansson, LRF Väst tittar på markavvattningshandlingar. Foto: Kajsa Edbom.

Funderar du på hur du ska få iordning på dina diken? Gör som ett gäng intresserad i Grums, som ville lära sig mer om sina diken och anmälde sig till en studiecirkel på tre tillfällen. Förhoppningsvis har ni efter kursen, tillräckliga kunskaper för att bilda en ny styrelse som kan jobba vidare med just ert dikesföretag.

En av anledningen som många medlemmar anger som skäl till att man inte underhållit sina diken är att man inte vet vad man som markägare får lova att göra. I Grums finns ett gäng intresserade som nappat på erbjudandet om att lära sig mer om sina diken och under tre tillfällen har de varit med på kursen ”förvaltning och underhåll av diken” som är ett projekt mellan Jordbruksverket, vuxenskolan och LRF. 

Under kursen får man en grundläggande juridik kring diken, information om hur du tar reda på vart det finns markavvattningsföretag och var du får tag i dessa handlingar om man inte lyckats hitta originalhandlingarna som ofta gott och väl har 100 år på nacken. 

Hela upplägget av studiecirkeln är att den formas helt utifrån deltagarnas frågeställningar. I bygdegården i Halla, Grums där denna kurs hölls, dök det upp frågor som, Vad gör man om markerna sjunker och dräneringen blir för grund? Vad är det för försäkring som gäller vid underhåll? Om det ligger en sjö emellan två markavvattningsföretag och den håller på och slammar igen, vad kan man göra då? Om en markägare inte vill vara med eller krånglar, hur kommer man då vidare? Hur startar man upp en ny styrelse till markavvattningsföretaget?

Vill du veta mer om diken, anmäl dig till en av kurserna, se länk Studiecirkel om diken i Värmland - Förvaltning och underhåll av diken, de genomförs i Studieförbundet Vuxenskolans regi. 

Kurserna erbjuds i hela Värmland och när det är tillräckligt många som lämnat in en intresseanmälan, drar vi i gång med en cirkel i det området. Är man några stycken i en by och vill återaktivera sitt markavvattningsföretag kan vi ha egna kurser för bara det området också.

Bäst av allt, att det är helt kostnadsfritt att gå dessa studiecirklar! Pass på, så vitt vi vet finns detta erbjudande bara kvar fram till sommaren 2024.


Kajsa Edbom

regionalt sakkunnig LRF Väst
kajsa.edbom@lrf.se  
079-066 08 07


Äga och förvalta diken - en handbok 

lagbok
Lagbok från 1734. Foto: Kajsa Edbom.
fotoalbum, svartvita bilder
Bilder från kanalrenovering 1946. Foto: Kajsa Edbom.