Vallgrödor är ryggraden i våra odlingar

Victoria Thuillier på Vallkonferens 2023

Vallkonferensen öppnade i dag på SLUs campus i Uppsala. Drygt 300 personer från hela landet har samlats för att under två dagar lära sig mer om vall, dela med sig av erfarenheter och nätverka.

– Vallen är Sveriges största gröda som vi kan odla i nästan hela landet. Vi har bättre förutsättningar än många andra delar av världen att fortsätta odla grödor till mat för oss och våra djur, säger Victoria Thuillier, LRF Mjölk, en av talarna på Vallkonferensen.

Vallkonferens 2023
Drygt 300 personer deltog i Vallkonferens 2023.

– Vall är mat till korna, men den har många andra nyttor också. Den får jorden att må bra. Den suger ner koldioxid från luften och transporterar ner den till jorden där den blir kvar om vi brukar jorden på rätt sätt. Andra grödor vi odlar mår bra av att växlas med vall. Så det finns plats för vall överallt, tillägger Victoria.

Vallkonferens 2023
Karolin Rask, LRF Mitt, var en av de som hjälpte till på Vallkonferens 2023.
Vallkonferens 2023
Victoria Thuillier, LRF Mjölk, en av talarna på Vallkonferens 2023.