LRF Öst samordnar nätverk för brandberedskap. I nätverket ingår bland andra Räddningstänsten, Maskinringen, Länsförsäkringar, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. LRFs nätverk och lokalkännedom är en viktig del i beredskapen.

Syftet med brandnätverket är främst att ha en struktur och plan vid händelse av skogsbrand och att ha kännedom om relevanta kontakter för att snabbt kunna förstärka insatser.  

- Länsstyrelserna har upphandlat brandflyg som tidigare år för att upptäcka bränder. Som ovärderlig hjälp finns även detta år vattenskopande flygplan och helikoptrar att anlita, men värt att notera att det kan bli konkurrens om dessa, berättar Anna Åman på regionkontoret. 

Några medskick från årets möten

Förebygg brand: 

- Håll koll på brandrisken, ladda ner MSBs app Brandrisk Ute

- Se över dina försäkringar för skog och byggnader, maskiner och dig själv 

- Sätt en gps-punkt där det går att fylla vatten som kan förmedlas till räddningsledaren om du har egna vattendrag som är tillgängliga. 

Under brand: 

- Om du vill hjälpa till vid insatsen måste du anmäla dig till räddningsledaren. 

- Maskinringen är beredda och har listor på maskiner, gödseltunnor med mera som räddningstjänsten kan avropa. 

Efter brand: 

- När den akuta släckningsinsatsen är slut lämnar räddningsledaren över ansvaret till markägaren. Eftersläckningen är avgörande men tidskrävande, se över skogsbrandförsäkringen. Maskinringen kan förmedla personella resurser.