Vildsvin härjar bland sopor

Jeanete Blackert vill minska vildsvinen
Vildsvinsstammen måste reduceras kraftigt från dagens nivåer, menar Jeanette Blackert som oroas av uppgifterna från Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping.

Vildsvin har under en tid rört sig på Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping. Där ska de ha bökat runt bland hushållssopor och kalasat på matrester. ”Oerhört allvarligt. Det är en jättestor risk som omedelbart måste åtgärdas”, säger Jeanette Blackert.

Det slog ner som en bomb när Sveriges Radio P4 avslöjade att vildsvin haft fritt tillträde till Häradsuddens avfallsanläggning utanför Norrköping. Filmer som tagits nattetid visar grupper av vildsvin som bökar bland hushållssopor och matrester.

Så sent som i september konstaterades ett utbrott Afrikansk svinpest utanför Fagersta. Smittkällan lokaliserades till avfallsanläggningen utanför orten. Ett stort område hägnades in och avskärmandes från övriga samhället. 

Specialutbildade jägare tillsammans med Sveriges veterinäranstalt har sedan dess ägnat all tid för att hitta döda vildsvin, destruera kroppar och säkerställa så ingen smitta sprids vidare. LRF har krävt att samtliga avfallsanläggningar i landet vildsvinssäkras. LRF vill även se en skärpning kring rastplatser och allmänna soptunnor.

– Oerhört allvarligt, säger Jeanette Blackert, ordförande LRF i Östergötland, som reagerar kraftigt på uppgifterna som Sveriges Radio P4 Östergötland publicerat.

– Risken för nya utbrott är jättestor. Har vi otur kan hela Östergötland bli ett avspärrat område. Det skulle får oanade konsekvenser, inte bara för grisnäringen utan för hela samhället. Det här måste åtgärdas omedelbart, menar hon.

– Vi bedömde att de åtgärder vi tidigare gjort skulle vara tillräckliga, säger Erik Gustafsson, chef för Häradsuddens avfallsanläggning som Ragn-Sells driver.

Han har en annan bild än den som framkommer i media. 

Bolaget har krav från Länsstyrelsen som de följer. Hushållsavfall hanteras av kommunala bolaget Nodra och tippas direkt i en container med lock. En brännbar fraktion med restavfall tippas på backen. Den kan innehålla matrester, om hushållen sorterat sitt avfall fel. Men efter klockan 16 ska ytan vara rensad och ren. Fri från avfall.

– Här har det skett en miss av vår hyresgäst. De har inte följt instruktionerna. Vi tar detta på största allvar och har sedan september jobbat med att vildsvinssäkra anläggningen. Detta är en olycklig engångsföreteelse, hävdar Gustafsson.

– Jag känner mig trygg och har inget att dölja. Rutinerna är tydliga. Vi vill inte ha hushållsavfall inne på vår anläggning, och detta kommer att upphöra. Om vi skulle bli orsaken till ett smittoutbrott, det är vår värsta mardröm, säger Gustafsson och menar att kollegor i branschen tänker i samma banor.

– Men bevisligen har det inte fungerat med uttransporten i detta fall. Nu sätter vi upp en grind och säkrar upp hela ytan, meddelar Gustafsson som under hösten anlitat jägare för att hålla nere antalet vildsvin och även för att skrämma dem från platsen.

Jeanette Blackert utgår från att länets kommuner och företag som hanterar avfall skärpt sina rutiner och säkrat upp sina anläggningar. Budskapet är också tydligt. Vildsvinsstammen måste reduceras kraftigt från dagens nivåer.