Webbinarium om EU-valet

Anna Ek berättar om EU-valet för programledare Carl Selling
Webbinarium om EU-valet

Den sjätte till nionde juni är det EU-val. Då går miljontals européer i 27 länder till valurnorna för att forma Europas framtid. Av 705 kandidater väljer svenska folket 21. Det är en unikt möjlighet att forma unionens jordbruks- och skogsbrukspolitik.

Redan 1989 insåg LRF att besluten i EU skulle få konsekvenser för svenskt lantbruk. Då öppnade LRF ett kontor i Bryssel för att kunna bevaka och driva ett näringspolitiskt arbete för att skogs- och lantbruket. 

En av Bryssel-kontorets medarbetare är Anna Ek från Valdemarsvik. Hon gästade region Öst och gav en unik inblick i hur EU arbetar och fungerar på olika nivåer men också vad Sveriges EU-politiker gör. 

Länk till sändningen på YouTube 

I sändningen kan du följa samtalet mellan Anna Ek och Carl Selling från LRF Öst. Fokus ligger på EU-valet den 9 juni, hur det påverkar jord- och skogsbruket livsmedelsproduktionen och vår vardag. Men också hur en röst kan påverka EU-parlamentet, kommissionen och utskotten.

Annas viktiga minnesregler: Använd din röst för och stå upp för demokratin. Demokrati får vi aldrig ta för given. Vi alla har en roll och ett ansvar. Den som inte använt sin rösträtt kan inte klaga.

EU:s lagar påverkar upp emot 90 procent av vår vardag. Det handlar om människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och inte minst CAP, jordbruks och skogspolitik.

Under år 2022 var Sveriges andel av varuexporten till andra EU-länder 58,7 procent. De senaste två åren har Sverige totala varuhandel med andra medlemsländer ökat med 4,5 procent.