Women’s Innovation Award

Lotta Folkesson framför en skördetröska
Lotta Folkesson

Årets upplaga av Copa-Cogecas innovationspris för kvinnliga jordbrukare har titeln "Women at the Forefront of Rural Areas".

- Genom att lyfta förebilder och goda exempel vill vi se till att unga kvinnor ser de gröna näringarna som ett attraktivt karriäralternativ, säger Lotta Folkesson, ledamot i LRFs riksförbundsstyrelse och ordförande i Copa Cogecas kvinnokommitté.

Om Women Innovation Awards

Innovationspriset Women Innovation Awards för kvinnliga jordbrukare syftar till att lyfta fram kvinnors bidrag till landsbygdsutveckling, skogsbruk och jordbruk. Priset är ett tillfälle att visa upp innovativa lösningar för att möta landsbygdens utmaningar.

- Kvinnor bidrar till innovation och nya lösningar inom jord- och skogsbrukssektorn, och ökar på så sätt produktiviteten, effektiviteten och lönsamheten i lantbruksföretag. Women Innovation Awards är ett sätt att lyfta fram dessa kvinnor och deras insats för en levande landsbygd och ett hållbart jord- och skogsbruk, säger Lotta Folkesson.

Women's Innovation Award (womenfarmersaward.eu

Sök senast 21 april