Har du specifika frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta Utskick och Layout på utskickochlayout@lrf.se eller vår samordnare Sofie Leosson på 010-184 45 13.

Har du frågor rörande bilder eller LRFs bildbank kan du kontakta
Andrea Sjögren Karlsson på Andrea.Sjogren.Karlsson@lrf.se
ller 010-184 42 62.