Den grafiska profilens mål är att bidra till att LRF kopplas ihop med de gröna näringarna och budskapet att jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö är resurser som behöver användas än mer för att vi ska få ett långsiktigt hållbart samhälle. Vår profil är uppbyggd på några centrala element som vi kallar grafiska byggstenar. De är fundamenten i profilen och skapar intern samhörighet och extern igenkänning.

Våra grafiska byggstenar är:

  • Logotyper och payoffer
  • Typsnitt
  • Färger
  • Bilder
  • Bildelement
  • Layoutsystem

I broschyren ”Vår grafiska profil” hittar du en sammanfattning av våra viktigaste regler och riktlinjer kring våra grafiska byggstenar. Har du funderingar utöver den information du finner där så är du välkommen att ta kontakt.

Ladda ner broschyren ”Vår grafiska profil” här.

Letar du enbart efter färgkoderna till den grafiska profilen så hittar du dem här.