LRF har funnits i Bryssel sedan 1989 - sex år innan Sverige blev medlem i EU. LRF insåg tidigt att besluten i EU skulle få konsekvenser för svenskt lantbruk.

Genom att vara på plats i Europas maktcentrum kan LRF följa utvecklingen i olika institutioner och påverka lagstiftningsförslag. 
Det ger också ökad möjlighet att medverka till att beslut som tas av EUs olika institutioner blir så bra som möjligt för Sveriges bönder och deras kooperativa företag.

Läs mer om arbetet i Bryssel här.